menu

Investeringer

Finansielle investeringer

Finansielle investeringer var 8,0 milliarder kroner ved utgangen av 2016, inkludert 4,5 milliarder kroner i kontanter. Dette tilsvarer 18 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I segmentet Finansielle investeringer inngår kontanter, likvide fondsinvesteringer, aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper som American Shipping Company , Cxense, Philly Shipyard og Solstad Offshore , eiendom og andre eiendeler. Målet er å utvikle, maksimere og realisere investeringer.

Akers kontantbeholdning på 4,5 milliarder kroner og likvide fondsinvesteringer på 0,4 milliarder kroner gir finansiell handlefrihet.

Aker har etablert en trekkrettighet på 1,0 milliard kroner som løper frem til 22. februar 2020. Trekkrettigheten er så langt ikke benyttet. I tillegg tok Aker opp et banklån på 250 millioner dollar som en del av finansieringen for kjøpet av 33,8 millioner Aker BP-aksjer fra BP Plc. I fjerde kvartal 2016 ble  dollarlånet nedbetalt med 25 millioner dollar tilsvarende utbyttet fra Aker BP.

Per 31. desember 2016 var den samlede utestående obligasjonsgjelden 6,4 milliarder kroner. Bankgjelden var 1,9 milliarder kroner, og ubenyttet trekkfasilitet var 1,0 milliarder kroner.

Verdien av de finansielle investeringene i de børsnoterte selskapene American Shipping Company, Philly Shipyard, Solstad Offshore og Cxense var 1,1 milliarder kroner ved utgangen av 2016.

I 2016 har Aker investert 55 millioner kroner i aksjer i det børsnoterte teknologiselskapet Cxense. Aker er nysgjerrig på innovative teknologi- og kunnskapsmiljøer.

Andre finansielle investeringer var 1,6 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Dette inkluderer rentebærende fordringer på 1,0 milliarder kroner, samt egenkapitalinvesteringer i ikke-børsnoterte selskaper. I 2016 ble det gjort nedskrivninger i porteføljen av ikke-børsnoterte selskaper for til sammen 260 millioner kroner.