menu

Investeringer

Akastor

Akastor er et oljeservice investeringsselskap med en portefølje av selskaper. Selskapet har et fleksibelt mandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,3 prosent av aksjene i Akastor. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,2 prosent i Akastor. I tillegg eier Aker direkte 8,5 prosent av aksjene i Akastor. Aker er representert i styret ved Kristian Røkke og Øyvind Eriksen.

I 2017 steg Akastor-aksjen fra 16,20 kroner til 16,40 kroner. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 1,6 milliarder kroner ved utgangen av 2017, tilsvarende 3 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Aker oppmuntrer Akastor til å spille en aktiv rolle i transaksjonsmarkedet. I 2017 fusjonerte porteføljeselskapet Frontica Advantage med det globale bemanningsselskapet NES Global Talent. KOP Surface Products ble solgt, og det er inngått en forståelse (Memorandum of Understanding) med Mitsui & Co. Ltd om et felles eierskap (50-50) i AKOFS Offshore. Akastors største investering, boreteknologiselskapet MHWirth, gjennomfører drifts- og kostnadsforbedringer, og selskapet vant i 2017 viktige kontrakter på en borepakke (West White Rose Extension Project). Videre er det inngått en 10 års serviceavtale med det ledende riggselskapet Transocean.

Aker er opptatt av at Akastor utvikler porteføljeselskapene gjennom driftsmessige forbedringer og initiativ som styrker konkurranseposisjonen, og realiserer verdier. Gjennomførte transaksjoner viser at Akastors porteføljeselskaper har en merverdi som kommer til uttrykk ved industrielle konstellasjoner i større og slagkraftige enheter.

Akastor

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Andel av Akers eiendeler (3Q18)
2%

Konsernsjef:
Karl Erik Kjelstad

Styreleder:
Kristian Røkke

Webside:
www.akastor.com