menu

Investeringer

Akastor

Akastor er et oljeservice investeringsselskap med en portefølje av selskaper. Selskapet har et fleksibelt mandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,3 prosent av aksjene i Akastor. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,2 prosent i Akastor. I tillegg  eier Aker direkte 8,5 prosent av aksjene i Akastor. Aker er representert i styret ved Kristian Røkke og Øyvind Eriksen.

Akastors aksjekurs var 13,06 kroner per 31. desember 2018, sammenlignet med til 16,40 kroner ett år tidligere. Akers  aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 1,3 milliarder kroner ved utgangen av 2018, tilsvarende 3 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Operasjonelle forbedringer og kostnadsreduksjon i Akastors porteføljeselskaper, vinne nye kontrakter og transaksjoner er hovedpunktene på Akers eieragenda. Aker oppmuntrer Akastor til å spille en aktiv rolle i transaksjonsmarkedet, både for å frigjøre kapital og gripe muligheter. Akastor har i perioden 2014-2018 frigjort 6,1 milliarder kroner ved salg av virksomheter. I 2018 ble transaksjonen med Mitsui  gjennomført som et felles eierskap (50-50) i AKOFS Offshore, og Akastor frigjorde USD 142,5 millioner, AKOFS Offshore er i 2018 tildelt en viktig langsiktig kontrakt av Equinor, og har fra  før langsiktige kontrakter med Petrobas. Boreteknologiselskapet MHWirth har styrket konkurranseevnen ytterligere, og vant kontrakten med Keppel FELS for leveranse av en borepakke med  opsjon for å levere ytterligere tre borepakker. MHWirth arbeider  med å utvikle fremtidens teknologi for boremarkedet.

Akastor gjorde i 2018 en egenkapitalinvestering på USD 75 millioner i riggselskapet Odfjell Drilling. Akastors heleide datterselskap First Geo inngikk i 2018 en sammenslåingsavtale med AGR om å skape et ledende selskap innenfor undervanns- og brønnvirksomhet. Sammenslåingen antas å bli gjennomført i 2019, og Akastor vil eie 100 prosent av aksjene og 55 prosent av de økonomiske interessene. Dette legger et grunnlag for verdiskaping fremover.

Gjennomførte transaksjoner viser at Akastors porteføljeselskaper ofte har en merverdi som kommer til uttrykk ved industrielle konstellasjoner i større og slagkraftige enheter. Dette arbeidet vil Aker videreføre som eier.

Akastor

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Andel av Akers eiendeler (2Q19)
2,0 %

Konsernsjef:
Karl Erik Kjelstad

Styreleder:
Kristian Røkke

Webside:
www.akastor.com