menu

Investeringer

Akastor

Akastor er et oljeservice investeringsselskap med en portefølje av selskaper. Selskapet har et fleksibelt mandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,3 prosent av aksjene i Akastor. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,2 prosent i Akastor. I tillegg eier Aker direkte 8,5 prosent av aksjene i Akastor. Aker er representert i styret ved Kristian Røkke og Øyvind Eriksen.

Akastors aksjekurs var 9,94 kroner per 31. desember 2019, sammenlignet med 13,06 kroner ett år tidligere. Akers  aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 1,0 milliard kroner ved utgangen av 2019, tilsvarende 1,6 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Operasjonelle forbedringer og kostnadsreduksjon i Akastors porteføljeselskaper, vinne nye kontrakter og transaksjoner er
hovedpunktene på Akers eieragenda. Aker oppmuntrer Akastor til å spille en aktiv rolle i transaksjonsmarkedet, både for å frigjøre kapital og gripe muligheter som skaper verdier.

Akastors mest verdifulle selskap er MHWirth som arbeider med å utvikle og levere fremtidens bærekraftige teknologier i boremarkedet. Ambisjonen er å vokse MHWirth organisk og gjennom oppkjøp, og børsnotere selskapet på selvstendig basis eller som en del av en industriell, strukturell løsning. MHWirth kjøpte i 2019 Bronco Manufacturing som produserer utstyr og
leverer engineering og andre tjenester til det globale markedet for landbasert boring.

Siden Akastor ble skilt ut i separat selskap som ikkekjernevirksomhet fra Aker Solutions i 2014, har Akastor frigjort mer enn 6 milliarder ved salg av virksomheter. Gjennomførte transaksjoner viser at Akastors porteføljeselskaper ofte har en merverdi som kommer til uttrykk ved industrielle konstellasjoner i større og slagkraftige enheter. Dette arbeidet vil Aker videreføre som eier.

Akastor

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Andel av Akers eiendeler (4Q19)
2,0 %

Konsernsjef:
Karl Erik Kjelstad

Styreleder:
Kristian Røkke

Webside:
www.akastor.com