menu

Investeringer

Aker BP

Aker BP er et lete- og produksjonsselskap. Målt i oljeproduksjon er Aker BP et av de ledende uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 40 prosent av aksjene i Aker BP. I 2019 steg aksjekursen fra 218 kroner til 288 kroner. I tillegg ble det i 2019 utbetalt kvartalsvise utbytter på totalt 18,42 kroner per aksje. Aksjeinvesteringen hadde en markedsverdi på 41,5 milliarder kroner ved utgangen av 2019.  Aksjeinvesteringen i Aker BP tilsvarer 67 prosent av Akers totale eiendeler ved utgangen av 2019.

Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke.

AKERS EIERAGENDA
Aker er opptatt av å bygge Aker BP som en betydelig operatør, og støtter oljeselskapets ambisiøse vekstmål fra den organiske porteføljen og gjennom verdiskapende transaksjoner. Aker BPs gode drift og forbedringsprogram for sikre og effektive operasjoner, reduserer både kostnader og CO2-utslipp per produserte fat olje. Aker som eier, er en pådriver for at Aker BP skal ha produksjonskostnader på under 7 dollar per fat, og CO2-utslipp på under 7 kilo per produserte fat.

I 2019 utbetalte Aker BP et utbytte på 750 millioner dollar. Akers andel av oljeselskapets utbytte er 40 prosent. Aker BP arbeider for å være et referansepunkt for sikker, effektiv, lønnsom og mest mulig bærekraftig olje- og gassvirksomhet til havs. Selskapet har forpliktet seg å redusere utslipp av CO2 i henhold til målene i Parisavtalen. Sentrale verktøy er LEAN, digitalisering og allianse- og samarbeidsmodeller med leverandører, samt elektrifisering med strøm fra land og teknologi som reduserer produksjonsutslipp.

Aker BP

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Norsk sokkel

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
Lete- og produksjonsselskap

Andel av Akers eiendeler (4Q19)
67%

Konsernsjef:
Karl Johnny Hersvik

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akerbp.com