menu

Investeringer

Aker BioMarine

Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr.

Saga_Sea_07.05.2014 (2)

AKERS ENGASJEMENT
Aker BioMarine er et heleid datterselskap. Akers aksjeinvestering er verdsatt til 1,4 milliarder kroner, som er bokført verdi, og dette tilsvarer 3 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2017. Aker er representert i styret med Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Frank O. Reite.

AKERS EIERAGENDA
Aker BioMarine er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden – fra bærekraftig krillfangst i Antarktis til innovativ produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. Lønnsom vekst står øverst på Akers eieragenda. Dette innebærer fokus på å etablere god drift og effektive verdikjeder i de bransjene der Aker BioMarine er leverandør.

Selskapet har etablert et langsiktige partnerskap med merkevareselskaper, miljøvernorganisasjoner og forskere. Superba™ Krill Oil, som er selskapets merkevareingrediens innen Omega-3 forbrukermarkedet, har etablert en sterk posisjon i det globale markedet. Etterspørselen etter Qrill™ Aqua som fôrtilsetting til oppdrettsnæringen er fortsatt god, og produktutvalget er utvidet med fôringrediens til husdyr.

I 2017 kjøpte Aker BioMarine krillvirksomheten til Neptune Technologies & Bioressources Inc, og i januar 2018 overtok selskapet krillvirksomheten til Enzymotec. I 2017 kjøpte også Aker BioMarine krillfartøyet Juvel, og selskapet har nå tre fartøy og tre konsesjoner. Et nytt moderne fartøy ble bestilt i 2017 som etter planen skal være klar for fiske i 2019-sesongen. Aker BioMarines vekst og investeringer krever finansiering fra Aker. Aker arbeider for å maksimere underliggende verdier i Aker BioMarine, og fortsetter å vurdere strategiske muligheter for videre vekst, samt gjøre Akers investering mer likvid.

Aker BioMarine

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Biomarine

Kategori:
Bioteknologi

Andel av Akers eiendeler (3Q18):
3%

Konsernsjef:
Matts Johansen

Styrets leder:
Ola Snøve

Webside:
www.akerbiomarine.com