menu

Investeringer

Aker BioMarine

Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyr.

Saga_Sea_07.05.2014 (2)

Akers engasjement
Aker eier 99,51 prosent av aksjene. Akers aksjeinvestering er verdsatt til 1,4 milliarder kroner, som er bokført verdi, og dette tilsvarer 5 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2015.

Aker er representert i styret med Ola Snøve, Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Frank O. Reite.

Akers eieragenda
Aker BioMarine kontrollerer hele verdikjeden — fra bærekraftig krillfangst fra to miljøsertifiserte fartøy (MSC) til innovativ produktutvikling, produksjon, logistikk og langsiktige samarbeidsavtaler med globalt ledende forbruker og merkevareselskaper. Etterspørselenetter Qrill™ Aqua som fôrtilsetting til oppdrettsnæringen fortsetter å øke.Superba™ Krill Oil, som er selskapets merkevareingrediens innen Omega-3 markedet, har etablert seg som den globale markedslederen med økt markedsandel de siste par årene.

Som eier er Aker opptatt av at Aker BioMarine fortsetter å bygge og utvide markedet for krillbaserte ingredienser av høy kvalitet til ulike applikasjoner. Kontinuerlig fokus på lavere produksjonskostnader i hele verdikjeden, samt bedre utnyttelse av råvarene og økt salg, skal bedre Aker BioMarines marginer. Aker fortsetter arbeidet med å synliggjøre underliggende verdier i Aker BioMarine, og vil over tid ønske å gjøre investeringen mer likvid.

Aker BioMarine

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Biomarine

Kategori:
Bioteknologi

Andel av Akers eiendeler (4Q15):
5%

Konsernsjef:
Matts Johansen

Styrets leder:
Ola Snøve

Webside:
www.akerbiomarine.com