menu

Investeringer

Aker Solutions

Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design, og vedlikehold-, modifikasjons- og servicetjenester offshore (MMO). Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design, og vedlikehold-, modifikasjons- og servicetjenester offshore.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,6 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,4 prosent i Aker Solutions. I tillegg eier Aker direkte 6,4 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir en total eierandel på 34,8 prosent.

Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kristian Røkke.

Aker Solutions aksjekurs var 24,72 kroner per 31. desember2019, sammenlignet med 39,66 kroner ett år tidligere. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 2,3 milliarder  kroner ved utgangen av 2019, tilsvarende 3,8 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Styrket konkurranseevne gjennom operasjonelle forbedringer, vinne nye kontrakter og være åpen for partnerskap, allianser og transaksjoner. Det står øverst på Akers dagsorden i Aker Solutions. Markedene er en utfordring ved inngangen til 2020, men selskapet er godt i rute med sitt  program for å redusere kostnadene med 50 prosent i 2021 sammenlignet med nivået i 2015.

Aker Solutions beveger seg inn i markeder for fornybar energi og lavkarbonløsninger. Aker Solutions strategi «20-25-30» sikter mot at minimum 20 prosent selskapets omsetning skal være innenfor fornybart i 2030, og minimum 25 prosent av omsetningen i 2030 skal være fra produkter og løsninger som reduserer CO2-utslipp. Innenfor fornybar energi er flytende havvind et satsingsområde. Lavkarbonområdet omfatter karbonfangst og lagring, Subsea gasskompresjon, ubemannede plattformer og elektrifisering av olje- og gassfelt.

Arbeidet fortsetter med å videreutvikle gode relasjoner til kunder og  samarbeidspartnere, gjennomføre operasjonelle forbedringer, ytterligere kapitaldisiplin og nyttiggjøre teknologi og digitalisering. Siktemålet er å øke effektiviteten og redusere kostnader i hele verdikjeden, og fremstå som konkurransedyktige innenfor fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Aker Solutions

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Kategori:
Oil services

Andel av Akers eiendeler (4Q19)
4 %

Konsernsjef:
Luis Araujo

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akersolutions.com