menu

Investeringer

Aker Solutions

Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer tjenester, teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,6 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,4 prosent i Aker Solutions. I tillegg eier Aker direkte 6,4 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir en total eierandel på 34,8 prosent. Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke.

Aker Solutions-aksjen steg i 2017 i verdi fra 41,37 kroner til 46,19 kroner per 31. desember 2017. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 4,4 milliarder kroner ved utgangen av 2017, tilsvarende 9 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Aker Solutions leverer sin ordre- og prosjektportefølje på en tilfredsstillende måte. Samtidig er kostnadsbasen redusert betydelig som følge av et forbedringsprogram. Kapitaldisiplin står høyt på agendaen, og selskapets balanse er solid.

Som eier er Aker opptatt av at Aker Solutions vinner nye kontrakter og leverer med tilfredsstillende marginer. I 2017 vant selskapet viktige kontrakter knyttet til feltene Johan Sverdrup, Njord A, Johan Castberg og Ærfugl på norsk sokkel, og en historisk stor umbilical-kontrakt internasjonalt. Aker Solutions er dessuten tildelt en rammeavtale av Statoil for subsea service på norsk sokkel, og en betydelig kontakt for modifikasjon av en rigg eid av Maersk Drilling. I 2017 har Aker Solutions overtatt norske Reinertsen. Aker Solutions ordrereserve på 34,6 milliarder kroner ved inngangen til 2018 er høyere, sammenlignet med forventet omsetning.

Arbeidet fortsetter med operasjonelle forbedringer, optimalisering av kapitalbasen og videreutvikling av førsteklasses kunderelasjoner. Aker Solutions har ambisjoner om å transformere virksomheten ved å nyttiggjøre teknologi, og har bl.a inngått et samarbeid med digitaliseringsselskapet Cognite. Aker som eier er opptatt av å styrke Aker Solutions virksomheten i et globalt marked preget av konsolidering.

Aker Solutions

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Kategori:
Oil services

Andel av Akers eiendeler (3Q18)
8%

Konsernsjef:
Luis Araujo

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akersolutions.com