menu

Investeringer

Cognite

Cognite er et industrielt softwareselskap som setter selskaper i olje- og gassindustrien og andre kapitalintensive næringer i stand til å forbedre driften gjennom effektiv innsamling og deling av data.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 64 prosent av aksjene i Cognite. Akers aksjeinvestering er verdsatt til 42 millioner kroner, som er bokført verdi, og  dette tilsvarer 0,1 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2019. Aker er representert i styret med Øyvind Eriksen.

AKERS EIERAGENDA
Cognite vokser raskt, og Aker som hovedeier er pådriver for en offensiv satsing i det økende markedet for industriell software. Hovedproduktet, Cognite Data Fusion, samler, behandler og analyserer enorme datamengder løpende for industrikunder. En  vesentlig del av Cognites inntekter er lisensog abonnementsinntekter.

Cognite, som ble etablert av Aker i samarbeid med John  Markus Lervik i desember 2016, har allerede tatt en internasjonal ledende posisjon i digitalisering av olje- og gassindustrien, men har også fått et godt fotfeste innenfor energi og kraftforsyning, prosess- og tilvirkningsindustri (manufacturing), samt  shipping.Nøkkelen til skalerbar industriell digitalisering er at data kan deles i sanntid for blant annet å optimalisere produksjonen, redusere energiforbruk, overvåke  produksjonsprosesser, varsle om uregelmessigheter og planlegge vedlikehold på en effektiv måte.

Internasjonal ekspansjon, fortsatt rekruttering av talenter fra hele verden, videreutvikling av kunderelasjoner og vurderinger rundt strategiske partnerskap og samarbeidsmuligheter, for eksempel med Saudi Aramco, er fortsatt viktige punkter på Akers eieragenda. Cognite og Cognite Data Fusion bidrar til å fornye eksisterende industri og skape ny virksomhet. Dermed kan industrien gjøres mer bærekraftig gjennom lavere energiforbruk og mindre utslipp, og mer lønnsom drift. Dette er viktige motivasjoner bak Akers eierskap i utviklingen av Cognite.

Cognite

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
IT

Kategori:
Programvare- og digitalisering

Andel av Akers eiendeler (4Q19):
0,1%

Konsernsjef:
John Markus Lervik

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.cognite.com