menu

Investeringer

Kværner

Kværner er en spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gassindustrien.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 41 prosent av aksjene i Kværner. Aker eier dermed indirekte 28,7 prosent i Kværner. Aker er representert i styret ved Kjell Inge Røkke.

Kværner-aksjen steg i 2017 fra 12,10 kroner til 15,80 kroner per 31. desember 2017. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 1,2 milliarder kroner ved utgangen av året, tilsvarende 2 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Kværner har posisjonen på norsk sokkel som en ledende leverandør av ingeniørarbeid, innkjøp og bygging – et såkalt EPC-selskap (Engineering, Procurement and Construction). Kværner arbeider kontinuerlig for å forbedre produktivitet og kostnadsnivå ved sine spesialiserte anlegg på Stord og Verdal.

I 2017 ble Kværner tildelt kontrakten på 5 milliarder kroner for oppgradering av Njord A-plattformen, og kontrakten på cirka én milliard kroner for bygging av den delvis ubemannede plattformen på Valhall Vestflanken. I et krevende marked med relativt få prosjekter, trenger selskapet å sikre nye kontrakter for å opprettholde aktivitetsnivået i 2018 og fremover.

Prosjektporteføljen utviklet seg i henhold til plan, kvalitet og budsjett med oppnåelse av viktige milepæler i mange av prosjektene. Kværner har en solid finansiell posisjon, med en kontantbeholdning på 2,8 milliarder, og ingen rentebærende gjeld, per 31. desember 2017. Som eier er Aker opptatt av at Kværner leverer førsteklasses prosjektgjennomføring, og fortsetter det målrettede og systematiske arbeidet for å øke produktiviteten, kostnadseffektiviteten og konkurranseevnen. Aker støtter Kværners arbeid med å utforske strategiske muligheter.

Kværner

Listet:
Oslo Børs

Geografisk market:
Internasjonalt

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
EPC

Andel Akers eiendeler (3Q18)
2%

Akers totale eierandel:
28,7%

Konsernsjef:
Karl-Petter Løken

Styrets leder:
Leif-Arne Langøy

Webside:
www.kvaerner.com