menu

Investeringer

Kværner

Kværner er en spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gass, samt forbybarindustrien.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 41 prosent av aksjene i Kværner. Aker eier dermed
indirekte 28,7 prosent i Kværner. Aker er representert i styret ved Kjell Inge Røkke.

Kværners aksjekurs var 11,12 kroner per 31. desember 2019, sammenlignet med 12,06 kroner ett år tidligere. I 2019 ble det utbetalt et utbytte på 1,00 kroner per aksje. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 0,9 milliarder kroner ved utgangen av 2019, tilsvarende 1,4 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Styrke konkurranseevnen gjennom kontinuerlig operasjonelle forbedringer og kostnadsfokus, vinne nye kontrakter, beholde en sterk balanse og utvikle virksomheten gjennom nye forretningsområder. Dette er Akers hovedagenda som eier i Kværner for å sikre videreutvikling av posisjonen som en foretrukken leverandør av ingeniørarbeid, innkjøp og bygging – et såkalt EPC- selskap (Engineering, Procurement and Construction).

Som eier er Aker opptatt av gode resultater innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Det er gledelig at Kværner i 2019 kan vise til de beste HMS-resultatene siden selskapet ble skilt ut som et separat børsnotert selskap i 2011. Aker har fortsatt fokus på at antall uønskede hendelser skal ned, og dette krever fokusert oppfølging fra ledelsen i Kværner.

Aker er opptatt av at Kværner fortsetter å levere førsteklasses prosjektgjennomføring og kontinuerlig forbedrer produktiviteten
og kostnadsnivået. Dette er suksesskriterier for å lykkes på Kværners to nye forretningsområder: Flytende produksjons- og lagringsfartøy (FPSO) og fornybar energi. Kværner ble i 2019 tildelt en kontrakt av Equinor for bygging av 11 flytende  betongskrog for turbiner til offshore vindkraft, samt marine driftstjenester, på Hywind Tampen. Dette er en god start, og en bekreftelse på Kværners kompetanse innen et forretningsområde som kan vokse raskt dersom det blir et godt samspill mellom bedrifter og myndigheter. Aker støtter Kværners arbeid med å vurdere strategiske muligheter.

Kværner

Listet:
Oslo Børs

Geografisk market:
Internasjonalt

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
EPC

Andel Akers eiendeler (4Q19)
1%

Akers totale eierandel:
28,7%

Konsernsjef:
Karl-Petter Løken

Styrets leder:
Leif-Arne Langøy

Webside:
www.kvaerner.com