menu

Investeringer

Ocean Yield

Ocean Yield leier ut skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 61,65 prosent av aksjene. Ocean Yield-aksjen steg i 2017 fra 65,00 kroner til 69,50 kroner. I tillegg er det utbetalt et utbytte på 0,74 dollar per aksje (6,11 kroner). Verdien av aksjene var 6,8 milliarder kroner ved utgangen av 2017, tilsvarende 14 prosent av Akers totale eiendeler. Aker er representert i styret med Frank O. Reite og Kjell Inge Røkke.

AKERS EIERAGENDA
I 2017 gjennomførte Ocean Yield investeringer for totalt 327 millioner dollar, og ca. 280 millioner dollar netto etter selgerkreditter. Investeringene bidro til økt diversifisering av ordrereserven, både på motpart og innenfor segmenter. Per årsslutt eide selskapet 40 fartøy med en EBITDA ordreserve på 3,0 milliarder dollar. Gjennomsnittlig gjenstående kontraktstid, vektet etter EBITDA, er 11 år.

Aker støtter Ocean Yields strategi om å bygge et enda større selskap over tid gjennom verdiskapende transaksjoner og ytterligere diversifisering av porteføljen. Selskapet har et godt fundament for målrettet vekst – både når det gjelder motpartsrisiko og segment. Videre vekst vil primært skje gjennom kjøp av maritime eiendeler med lange kontrakter, og Aker har fortsatt et positivt syn på markedet.

Det forventes at Ocean Yield vil være en betydelig bidragsyter til Akers utbytte fremover. Videre er Aker opptatt av å optimalisere Ocean Yields kapitalstruktur, redusere kapitalkostnader og sikre tett oppfølging av motparter i porteføljen. Kombinert vil dette gi vekst i inntjening og utbytte.

Ocean Yield

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Oljeservice og shipping

Kategori:
Offshore

Andel av Akers eiendeler (3Q18)
9%

Konsernsjef:
Lars Solbakken

Styreleder:
Frank O. Reite

Webside:
www.oceanyield.no