menu

Investor

Ledelsens aksjebeholdning

Aksjebeholdning til Aker ASAs ledelse og styre var per 13. mars 2017 som følger:

Konsernsjef og finansdirektør

Antall aksjer

Øyvind Eriksen

219 0721

Frank O. Reite

64 7812

Øvrige nøkkelpersoner

Antall aksjer

Atle Kigen

8 617

Audun Stensvold

8 631

Haakon Berg

2 113

Arild Støren Frick

6 4143

Baard Snekkevik

26 216

Styremedlemmer

Antall aksjer

Kjell Inge Røkke (Chairman)

50 673 5774

Finn Berg Jacobsen

5 159

Anne Marie Cannon

0

Kristin Krohn Devold

0

Karen Simon

0

Kristian Røkke

0

Atle Tranøy

0

Amram Hadida

0

Arnfinn Stensø

0

Tommy Angelveit

0

 

1) aksjene eies gjennom Erøy AS.
2) aksjene eies gjennom Fausken Invest AS.
3) aksjene eies gjennom Elichapet AS.
4) aksjene eies gjennom investeringsselskapet TRG AS og datterselskaper-