menu

Investor

Ledelsens aksjebeholdning

Aksjebeholdning til Aker ASAs ledelse og styre var per 6. juni 2018 som følger:

Konsernsjef og finansdirektør

Antall aksjer

Øyvind Eriksen

219 0721

Frank O. Reite

71 2402

Øvrige nøkkelpersoner

Antall aksjer

Atle Kigen

9 051

Kristian Røkke

0

Haakon Berg

2 725

Arild Støren Frick

8 0003

Baard Snekkevik

30 755

Styremedlemmer

Antall aksjer

Kjell Inge Røkke (Chairman)

50 673 5774

Finn Berg Jacobsen

5 1595

Anne Marie Cannon

0

Kristin Krohn Devold

0

Karen Simon

0

Atle Tranøy

0

Amram Hadida

0

Arnfinn Stensø

0

Tommy Angelveit

0

 

1) aksjene eies gjennom Erøy AS.
2) aksjene eies gjennom Fausken Invest AS.
3) aksjene eies gjennom Elichapet AS.
4) aksjene eies gjennom investeringsselskapet TRG AS og datterselskaper.
5) aksjene eies gjennom FBJ-Consulting AS.