menu

Investor

Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen er Aker ASAs øverste organ. Her har alle selskapets registrerte aksjonærer møterett, talerett og stemmerett. Generalforsamlingen skal i henhold til selskapets vedtekter innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse med minst tre ukers varsel. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Avholdt generalforsamling 2013

Aker ASA har avholdt ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 på Felix konferansesenter, Oslo. Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling til generalforsamling som ble publisert på Oslo Børs 22. mars 2013.

Det ble vedtatt å utbetale et utbytte på NOK 12 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller de som er aksjeeiere i selskapet per 17. april 2013. Aksjene vil bli handlet eksklusive utbytte fra og med 18. april 2013.

Utbyttet vil bli utbetalt om lag 3. mai 2013.

De foreslåtte endringene i styret ble vedtatt i tråd med valgkomiteens innstilling. Etter valget består selskapets styre av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

  • Kjell Inge Røkke, styrets leder
  • Finn Berg-Jacobsen, styrets nestleder
  • Kristin Krohn Devold, styremedlem (gjenvalgt)
  • Stine Bosse (gjenvalgt)
  • Leif O. Høegh
  • Karen Simon (ny)
Aker-2012-no-reduced.pdf

Last ned:

Forslag til beslutninger i Aker ASA (nor).pdf

Last ned:

Valgkomiteens innstilling.pdf

Last ned:

Aker ASA AGM presentation 2013.pdf

Last ned: