menu

Investor

Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen er Aker ASAs øverste organ. Her har alle selskapets registrerte aksjonærer møterett, talerett og stemmerett. Generalforsamlingen skal i henhold til selskapets vedtekter innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse med minst tre ukers varsel. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. 

Avholdt generalforsamling 2014

Aker ASA har avholdt ordinær generalforsamling fredag 11. april 2014 på Felix konferansesenter, Oslo. Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling til generalforsamling som ble publisert på Oslo Børs 21. mars 2014.

Det ble vedtatt å utbetale et utbytte på 13 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller de som er aksjeeiere i selskapet per 11. april 2014. Aksjene vil bli handlet eksklusive utbytte fra og med 14. april 2014.

Utbyttet vil bli utbetalt om lag 25. april 2014.

Alle forslag fra valgkomiteen ble vedtatt i tråd med innstillingen.

Vedlegg:

Innkalling til ordinaer generalforsamling.pdf

Last ned:

Valgkomiteens innstilling.pdf

Last ned:

Aker ASA Årsrapport 2013.pdf

Last ned:

Samfunnsansvar i Aker.pdf

Last ned:

Protokoll ordinær generalforsamling Aker ASA 2014.pdf

Last ned:

Aker ASA annual general meeting presentation  2014.pdf

Last ned:

 

Rapport om eierstyring og selskapsledelse er tilgjengelig her