menu

Investor

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen er Aker ASAs øverste organ. Her har alle selskapets registrerte aksjonærer møterett, talerett og stemmerett. 

Generalforsamlingen skal i henhold til selskapets vedtekter innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse med minst tre ukers varsel. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Generalforsamling 2015
Aker ASA avholdt ordinær generalforsamling 17. april 2015 kl 09:00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge i Oslo.

Klikk her for å lese protokoll fra generalforsamlingen .

Vedlegg:

Protokoll fra ordinær generalforsamling Aker ASA.pdf

Last ned:

5526624_1_Aker ASA - Forslag til beslutninger.PDF

Last ned:

Aker ASA Samfunnsansvarsrapport 2014.pdf

Last ned:

Aker_2014_NOR_final.pdf

Last ned:

Aksjonærbrev, april 2015.pdf

Last ned: