menu

Media

Nyheter

16.11 . 2010

Aker fornyer internasjonal avtale

Aker har fornyet en treparts internasjonal rammeavtale med Fellesforbundet og den internasjonale metallarbeiderføderasjonen (International Metalworkers’ Federation). Avtalen forener og forplikter partene i samspillet mellom bedrifter, ansatte og samfunnet.

09.09 . 2010

Aker og Norges Skiforbund lanserer kunnskapsturné

Fra 1. juli er Aker ASA hovedsponsor for det norske langrennslandslaget, og sammen med Norges Skiforbund har vi som mål å spre landslagets enorme kunnskap om trening, smøring, utstyr og kosthold til det brede lag av skifolket.

09.06 . 2010

Aker investerer i norsk langrenn

Aker ASA har etablert investeringsselskapet Aker Achievements AS for aktivt å bidra i utviklingen av norsk langrenn. Med på eiersiden i Aker-selskapet er 24 landslagsløpere, trenere og støtteapparatet i Norges Skiforbund Langrenn.

08.06 . 2010

Tiden opp i CO2-røyk, eller…?

Aker ASAs konsernsjef Øyvind Eriksen retter i dagens Aftenposten et blikk mot utsettelsen av fullskalarensing på Mongstad. I debattinlegget argumenterer han for at tiden fremt til 2014 må brukes til samarbeid og substans fremfor nøling og konfrontasjon. Aftenpostens bringer en forkortet versjon av det originale innlegget, vi bringer fullversjonen.

27.04 . 2010

Inviterte Russland til karbonfangstsamarbeid

Aker ASAs konsernsjef Øyvind Eriksen møtte i går ettermiddag Russlands president Dimitri Medvedev etter et seminar om industrielt samarbeid i regi av Norsk-russisk handelskammer. Der fikk Eriksen anledning til å invitere til samarbeid om karbonfangst i smelteverket Norilsk Nickel på Kolahalvøya.

21.04 . 2010

Hjelp til selvangivelsen for 2009 – informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Vi har derfor laget et informasjonsdokument til hjelp for aksjonærer, basert på henvendelsene og kun ment å være av generell og veiledende karakter.

08.04 . 2010

Akerdagen 2010

Akerdagen 2010 ble gjennomført i etterkant av dagens generalforsamling i Aker ASA.

24.03 . 2010

Kapitalmarkedsdag i Aker ASA

Aker-dagen 8. april kombineres med en kapitalmarkedsdag i samarbeid med norske Finansanalytikeres Forening (NFF). Det skjer på Felix konferansesenter, Aker Brygge i Oslo, fra kl 11:00 til kl 13:00.

01.03 . 2010

Atle Kigen ny kommunikasjonsdirektør i Aker ASA

Atle Kigen er fra i dag kommunikasjonsdirektør i Aker ASA. Han erstatter Geir Arne Drangeid som går til Aker Solutions der han blir konserndirektør med ansvar for kommunikasjon.

09.02 . 2010

Skifter navn til Converto Capital Fund

Investeringsfondet Aker Capital Fund skifter navn til Converto Capital Fund. - Converto er et navn med god klang. Det blir enklere og tydeligere for alle når fondet bærer det samme fornavnet som forvaltningsselskapet, sier daglig leder Frank O. Reite i Converto Capital Management.

02.02 . 2010

Nye oppgaver for Stubholt

Liv Monica B. Stubholt har overtatt som styreleder i Aker Clean Carbon. I dag ble det også kjent at hun for en periode vil være konstituert konsernsjef i Aker Seafoods.

22.01 . 2010

Minister vil terminere lisens i Ghana

Energiministeren i Ghana hevder i et brev til Aker at selskapets petroleumslisens i landet er ugyldig. Aker stiller seg uforstående til en slik påstand.

21.01 . 2010

Aker blir ny hovedsponsor for Skilandslaget

Aker ASA blir hovedsponsor for Norges Skiforbund Langrenn fra sesongen 2010/2011. I tillegg etableres Aker-stipendet. Ordningen styrker økonomien til landslagsutøverne og deres klubber. Samlet har samarbeidsavtalen en økonomisk verdi på i overkant av 60 millioner kroner over fire år.

20.01 . 2010

Aker Barents til kai

Aker Drillings borerigg Aker Barents er denne uka ventet til kai i Ølen i Rogaland. Her vil riggen bli liggende ca 4-6 uker for reparasjoner og remontering av utstyr.

12.10 . 2009

Aker kjøper Det norske-aksjer fra DNO International

Aker har i dag inngått avtale om to kjøp av tilsammen seks millioner aksjer i Det norske oljeselskap ASA fra DNO International. Etter eventuell gjennomføring av begge transaksjoner vil Akers eierandel i Det norske øke til 32,6 prosent. Dersom aksjonærene i Aker Exploration og Det norske vedtar den foreslåtte fusjonen av de to selskapene, vil Aker eie 40,5 prosent av det sammenslåtte selskapet.

02.09 . 2009

”Nøtteknekker”-oppfølger fra Aker

Fire år etter suksessfilmen ”Nøtteknekker”, lanserer Aker i dag industrifortellingen ”Made by Norway” - i beste sendetid på TV2. Filmen er en hyllest til alle i industrien som står på og aldri gir seg

01.07 . 2009

Aker gjennomfører endringer

Aker har gjennomført deler av den planlagte omorganiseringen av investeringer. Akers eierinteresser i en rekke selskaper i den finansielle porteføljen er overført til investeringsfondet Aker Capital Fund.

22.04 . 2009

Kjell Inge Røkkes pressekonferanse 22. april 2009

Onsdag 22. april 2009 møtte Akers styreformann og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke pressen i Oslo. Bakgrunnen for møtet var Aker Solutions’ kjøp av selskaper og aksjer fra Aker. Røkke delte også med de fremmøte sine refleksjoner om hvordan han personlig har reagert på den mottakelse aksjehandlene i ettertid har fått.

14.04 . 2009

Revisjonsutvalgets redegjørelse

Sammendrag: Revisjonsutvalget i Aker ASA slår fast at selskapets styre og administrasjon har opptrådt korrekt i forbindelse med salg av eiendeler til Aker Solutions AS. Dette gjelder både prosessen for saksbehandling og selskapets egne vurderinger av eiendelenes verdi. Aker ASA har opptrådt i samsvar med aksjonæravtalen i Aker Holding, lovkrav og andre avtalefestede krav.

14.04 . 2009

Invitasjon til Revisjonsutvalgets redegjørelse

Revisjonsutvalget i Aker ASA har gjennomført en fornyet vurdering av prosessen for transaksjonene mellom Aker ASA og Aker Solutions AS. Redegjørelsen vil bli presentert i dag, tirsdag 14. april, kl 16:00, Thon Conference Vika Atrium, møterom Vika, i Oslo. Presentasjonen holdes av Revisjonsutvalgets leder Finn Berg Jakobsen.

10.04 . 2009

Åpent brev: Unnskyldning til Statsministeren

Vi vil med disse linjer rette en uforbeholden unnskyldning til landets statsminister Jens Stoltenberg, for at hans medvirkning på Aker-dagen 2. april nå har blitt gjenstand for kritikk.

09.04 . 2009

Oppfølging til uttalelser fra Statsråd Brustad og Berit Kjøll

Vi har merket oss Næringsminister Sylvia Brustads oppfordring om å snu alle steiner og få alle kort på bordet i denne saken.

08.04 . 2009

Akers kommentar til Sylvia Brustads utspill

Departementet var behørig orientert
Med henvisning til dagens uttalelser fra Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad vedrørende de inngåtte avtaler mellom Aker ASA, et datterselskap av Aker Solutions og District Offshore vil Aker ASA meddele følgende:

19.01 . 2009

LOI for Norskan Offshore

Norskan Offshore Ltda. har mottatt Letter of Intent (LOI) fra StatoilHydro Brasil Ltda. for et ankerhåndteringsfartøy (AHTS) av Aker AH08 design. Skipet er under bygging ved STX Europe‘s verft i Vietnam og forventes levert i 2. kvartal 2010. Skipet er kontrahert av Aker DOF Supply AS, som er eid på 50/50 basis av Aker ASA og DOF ASA. Kontrakten har en fast periode på 2 år med ytterligere 2 x 1 års opsjon i befrakters favør.

18.12 . 2008

WWF og Aker utvider samarbeidet

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine og sjømatselskapet Aker Seafoods utvider samarbeidet med naturvernorganisasjonen WWF-Norge. Bærekraftig høsting av havets ressurser står fortsatt øverst på dagsorden.