menu

Media

Nyheter

12.12 . 2008

Aker valgt for karbonfangst på Mongstad

Aker er i dag innstilt som teknologileverandør til Europeisk CO2 testsenter Mongstad.

12.09 . 2008

Aker styrker olje- og gassteam

Aker ASA har ansatt Raymond Carlsen for å utvikle nye muligheter for totalleveranser til olje- og gassindustrien. Carlsen kommer fra stillingen som konserndirektør i Aker Solutions.

17.03 . 2008

Jan Roger Bjerkestrand ansatt som adm. dir. i Aker Clean Carbon

Jan Roger Bjerkestrand er ansatt som administrerende direktør i Aker Clean Carbon.

09.01 . 2008

Hjelp til selvangivelsen for 2007

Her ligger samlet en del informasjon vedrørende " Hjelp til selvangivelsen for 2007 "

17.04 . 2007

Aker tar eierposisjon i Genesis Petroleum

Aker blir eier av 24,36 prosent av aksjene i det britiske, børsnoterte leteselskapet Genesis Petroleum Corporation Plc.

19.03 . 2007

Hjelp til selvangivelsen for 2006

Vi har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen og har derfor samlet en del informasjon her.

01.09 . 2006

Aker forbereder frivillig tilbud på Natural ASA

Gjennom sitt heleide datterselskap Aker Capital ASA forbereder Aker et frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i det børsnoterte bioteknologiselskapet Natural ASA mot et kontantvederlag på 35 kroner pr. Natural-aksje. Det er 32 prosent over gårsdagens sluttkurs i selskapet, og 42 prosent over gjennomsnittlig sluttkurs siste 3 måneder.

11.04 . 2006

Successful placement in Aker Floating Production

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

30.06 . 2005

Rettet emisjon plassert og Aker overtar Kværners eierandel

Aker American Shipping ASA har gjennomført en vellykket rettet emisjon mot utvalgte investorer. Størrelsen på emisjonen var på USD 125 millioner og inkludert emisjonsbeløpet priser markedet Aker American Shipping til om lag NOK 1,8 milliarder (USD 275 millioner). Aker ASA har samtidig kjøpt Kværner ASAs aksjer og eier dermed 54,7 prosent av selskapet.

01.04 . 2005

Hjelp til selvangivelsen 2004

I 2004 gjennomførte Aker og Kværner en rekke transaksjoner. Mange aksjonærer har henvendt seg til selskapene med spørsmål om hvilken betydning disse hendelsene har i forhold til den enkeltes skatteberegning for 2004. Nedenfor er noen av de mest vanlige temaene kommentert.

16.03 . 2005

Hovedeiers refleksjoner

I en artikkel i Akers årsrapport for 2004, reflekterer styreleder og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke over hva konsernet har vært gjennom de siste årene.

06.09 . 2004

Aker ASA prospekt

Prospekt i forbindelse med børsnotering av Aker ASA vedlagt i elektornisk utgave.