menu

Media

Nyheter

30.06 . 2005

Rettet emisjon plassert og Aker overtar Kværners eierandel

Aker American Shipping ASA har gjennomført en vellykket rettet emisjon mot utvalgte investorer. Størrelsen på emisjonen var på USD 125 millioner og inkludert emisjonsbeløpet priser markedet Aker American Shipping til om lag NOK 1,8 milliarder (USD 275 millioner). Aker ASA har samtidig kjøpt Kværner ASAs aksjer og eier dermed 54,7 prosent av selskapet.

01.04 . 2005

Hjelp til selvangivelsen 2004

I 2004 gjennomførte Aker og Kværner en rekke transaksjoner. Mange aksjonærer har henvendt seg til selskapene med spørsmål om hvilken betydning disse hendelsene har i forhold til den enkeltes skatteberegning for 2004. Nedenfor er noen av de mest vanlige temaene kommentert.

16.03 . 2005

Hovedeiers refleksjoner

I en artikkel i Akers årsrapport for 2004, reflekterer styreleder og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke over hva konsernet har vært gjennom de siste årene.