menu

Media

Nyheter

01.09 . 2006

Aker forbereder frivillig tilbud på Natural ASA

Gjennom sitt heleide datterselskap Aker Capital ASA forbereder Aker et frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i det børsnoterte bioteknologiselskapet Natural ASA mot et kontantvederlag på 35 kroner pr. Natural-aksje. Det er 32 prosent over gårsdagens sluttkurs i selskapet, og 42 prosent over gjennomsnittlig sluttkurs siste 3 måneder.

11.04 . 2006

Successful placement in Aker Floating Production

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.