menu

Media

Nyheter

12.10 . 2009

Aker kjøper Det norske-aksjer fra DNO International

Aker har i dag inngått avtale om to kjøp av tilsammen seks millioner aksjer i Det norske oljeselskap ASA fra DNO International. Etter eventuell gjennomføring av begge transaksjoner vil Akers eierandel i Det norske øke til 32,6 prosent. Dersom aksjonærene i Aker Exploration og Det norske vedtar den foreslåtte fusjonen av de to selskapene, vil Aker eie 40,5 prosent av det sammenslåtte selskapet.

02.09 . 2009

”Nøtteknekker”-oppfølger fra Aker

Fire år etter suksessfilmen ”Nøtteknekker”, lanserer Aker i dag industrifortellingen ”Made by Norway” - i beste sendetid på TV2. Filmen er en hyllest til alle i industrien som står på og aldri gir seg

01.07 . 2009

Aker gjennomfører endringer

Aker har gjennomført deler av den planlagte omorganiseringen av investeringer. Akers eierinteresser i en rekke selskaper i den finansielle porteføljen er overført til investeringsfondet Aker Capital Fund.

22.04 . 2009

Kjell Inge Røkkes pressekonferanse 22. april 2009

Onsdag 22. april 2009 møtte Akers styreformann og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke pressen i Oslo. Bakgrunnen for møtet var Aker Solutions’ kjøp av selskaper og aksjer fra Aker. Røkke delte også med de fremmøte sine refleksjoner om hvordan han personlig har reagert på den mottakelse aksjehandlene i ettertid har fått.

14.04 . 2009

Revisjonsutvalgets redegjørelse

Sammendrag: Revisjonsutvalget i Aker ASA slår fast at selskapets styre og administrasjon har opptrådt korrekt i forbindelse med salg av eiendeler til Aker Solutions AS. Dette gjelder både prosessen for saksbehandling og selskapets egne vurderinger av eiendelenes verdi. Aker ASA har opptrådt i samsvar med aksjonæravtalen i Aker Holding, lovkrav og andre avtalefestede krav.

14.04 . 2009

Invitasjon til Revisjonsutvalgets redegjørelse

Revisjonsutvalget i Aker ASA har gjennomført en fornyet vurdering av prosessen for transaksjonene mellom Aker ASA og Aker Solutions AS. Redegjørelsen vil bli presentert i dag, tirsdag 14. april, kl 16:00, Thon Conference Vika Atrium, møterom Vika, i Oslo. Presentasjonen holdes av Revisjonsutvalgets leder Finn Berg Jakobsen.

10.04 . 2009

Åpent brev: Unnskyldning til Statsministeren

Vi vil med disse linjer rette en uforbeholden unnskyldning til landets statsminister Jens Stoltenberg, for at hans medvirkning på Aker-dagen 2. april nå har blitt gjenstand for kritikk.

09.04 . 2009

Oppfølging til uttalelser fra Statsråd Brustad og Berit Kjøll

Vi har merket oss Næringsminister Sylvia Brustads oppfordring om å snu alle steiner og få alle kort på bordet i denne saken.

08.04 . 2009

Akers kommentar til Sylvia Brustads utspill

Departementet var behørig orientert
Med henvisning til dagens uttalelser fra Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad vedrørende de inngåtte avtaler mellom Aker ASA, et datterselskap av Aker Solutions og District Offshore vil Aker ASA meddele følgende:

19.01 . 2009

LOI for Norskan Offshore

Norskan Offshore Ltda. har mottatt Letter of Intent (LOI) fra StatoilHydro Brasil Ltda. for et ankerhåndteringsfartøy (AHTS) av Aker AH08 design. Skipet er under bygging ved STX Europe‘s verft i Vietnam og forventes levert i 2. kvartal 2010. Skipet er kontrahert av Aker DOF Supply AS, som er eid på 50/50 basis av Aker ASA og DOF ASA. Kontrakten har en fast periode på 2 år med ytterligere 2 x 1 års opsjon i befrakters favør.