menu

Media

Nyheter

06.12 . 2013

Brev til næringsminister

Aker har fått mediehenvendelser om et brev fra Aker Kværner Holding til næringsminster Monica Mæland. På denne bakgrunn har Aker valgt å offentligjøre brevet til næringsministeren, og brevet fra Akers styreleder, Kjell Inge Røkke, til styret i Aker Kværner Holding.

16.09 . 2013

Farmandprisen til Aker

Aker ASA er tildelt Farmandprisen 2013 for beste nettsted i klassen for børsnoterte selskaper.

05.09 . 2013

Sylvia Brustad til Aker

Sylvia Brustad (46) er ansatt i Aker ASA med ansvar for oppfølging av Aker Kværner Holding AS og tilgrensede oppgaver. Brustad vil bli innstilt som daglig leder i Aker Kværner Holding AS, og formelt vedtak fattes av styret i eierselskapet som er største aksjonær i Aker Solutions og Kværner.

27.06 . 2013

Edward Ross from Fidelity Joins Aker’s Investment Team

Aker ASA has recruited Edward Ross (39) as investment director responsible for Aker Solutions ASA, Kvaerner ASA, Det norske oljeselskap ASA and Ocean Yield ASA, with effect from September 2013.

27.06 . 2013

Edward Ross fra Fidelity til Aker

Edward Ross (39) er ansatt som investeringsdirektør i Aker ASA med ansvar for porteføljeselskapene Aker Solutions, Det norske oljeselskap, Kværner og Ocean Yield. Ross tiltrer stillingen i september.

30.04 . 2013

Aker ASA inngår TRS avtale

30. April 2013 - Aker ASA har i dag inngått en TRS (Total Return Swap) avtale med underliggende eksponering på 1.500.000 aksjer i  Aker Solutions ASA. Avtalen forfaller 1. november 2013 og innløsningskurs er avtalt til NOK 83.717325 per aksje. 

21.01 . 2013

Røkke og Gjelsten viderefører støtten til Molde FK

Stiftelsen Molde Fotball og Bjørn Rune Gjelsten overtar og viderefører Aker ASAs engasjement i Molde Fotball AS fra januar 2013.

14.01 . 2013

Fornyer avtale om samfunnsansvar

Aker har fornyet en internasjonal rammeavtale med Fellesforbundet, IndustriALL Global Union, NITO og Tekna. Avtalen forener og forplikter partene i samspillet mellom Aker-eide selskaper, ansatte og samfunnet.