menu

Media

Aker ASA inngår TRS avtale

30.04 2013 09:20

30. April 2013 - Aker ASA har i dag inngått en TRS (Total Return Swap) avtale med underliggende eksponering på 1.500.000 aksjer i  Aker Solutions ASA. Avtalen forfaller 1. november 2013 og innløsningskurs er avtalt til NOK 83.717325 per aksje. 

Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding, som eier 110 333 615 av de utestående aksjene i Aker Solutions, hvilket representerer 40,3 prosent av aksjene i selskapet. Den norske stat gjennom Nærings- og handelsdepartementet eier de resterende 30 prosent i Aker Kværner Holding.

Aker har et langsiktig industrielt eierskap i Aker Solutions, i samarbeid med den norske stat.  Aker mener fortsatt at Aker Solutions er godt posisjonert i forhold til langsiktige veksttrender i olje- og gassmarkedene.