menu

Media

Aker fornyer internasjonal avtale

Aker fornyer internasjonal avtale

16.11 2010 08:00

Aker har fornyet en treparts internasjonal rammeavtale med Fellesforbundet og den internasjonale metallarbeiderføderasjonen (International Metalworkers’ Federation). Avtalen forener og forplikter partene i samspillet mellom bedrifter, ansatte og samfunnet.

Den internasjonale rammeavtalen som blant annet omhandler arbeidsmiljø og arbeidstakerrettigheter, ble inngått i oktober 2008. I november 2010 ble avtalen videreført uten endringer for to nye år.

Under signeringen i Oslo uttrykte partnerne (bildet under, fra venstre) konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker, leder i Fellesforbundet Arve Bakke, generalsekretær Jyrki Raina i International Metalworkers’ Federation (IMF), konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og HR-direktør Sissel Lindland i Aker Solutions stor tilfredshet med avtalen.

- Avtalen er forankret i våre verdier og selskapets historie. Aker har gode erfaringer og tradisjon for å inkludere og involvere de ansatte og deres organisasjoner. Dette bedrer beslutningsgrunnlaget når vi tar avgjørelser som har konsekvenser for mange forskjellige interessenter, sier konsernsjef Øyvind Eriksen.

Klikk her for å laste ned avtalen.

Fellesforbundets leder, Arve Bakke, sier at internasjonale rammeavtaler er den beste måten å sikre ansattes grunnleggende rettigheter på.

- Det viktigste med denne avtalen er at den setter partssamarbeidet i fokus, sier Bakke.

Avtalen ble forhandlet frem etter initiativ fra konserntillitsvalgt i Aker, Atle Tranøy. Bedriftens forhandlingsteam har bestått av HR-ressurser i Aker og Aker Solutions.

- Avtalen styrker grunnlaget for samarbeidet i Norge, og ambisjonen er å ta med våre erfaringer og tradisjoner ut i verden, sier Tranøy.

Generalsekretær Jyrki Raina i IMF, sier fornyelsen av avtalen har stor betydning.

- Dette gir et bærekraftig grunnlag for samarbeid mellom selskap og fagforening, sier Raina.

Elleve punkter

I avtalen, som består av elleve hovedpunkter, forplikter Aker seg til å ”respektere grunnleggende menneskerettigheter og fagforeningsrettigheter i samfunnet, å anerkjenne de fundamentale menneskerettsprinsippene som de er definert i Menneskerettighetserklæringen, og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.”

Avtalen har 11 hovedpunkter:
1. Fri organisasjonsrett og rett til kollektive forhandlinger
2. Diskriminering
3. Tvangsarbeid
4. Barnearbeid
5. Helse og sikkerhet
6. Lønnsvilkår
7. Arbeidsvilkår
8. Arbeidstid
9. HIV/Aids
10. Miljø
11. Kompetansetrening