menu

Media

Aker investerer i norsk langrenn

Aker investerer i norsk langrenn

09.06 2010 15:03

Aker ASA har etablert investeringsselskapet Aker Achievements AS for aktivt å bidra i utviklingen av norsk langrenn. Med på eiersiden i Aker-selskapet er 24 landslagsløpere, trenere og støtteapparatet i Norges Skiforbund Langrenn.

- Sammen med Aker legger vi grunnlaget for en ny og revolusjonerende måte å organisere og gjennomføre et sponsorsamarbeid på. Dette er et resultat av en grundig prosess, sier sportssjef Åge Skinstad i NSF Langrenn.

Aker Achievements AS ble formelt etablert denne uken under landslagets samling på Sognefjell. Selskapet investerer i fire områder: Elite, bredde, ansatte i Aker-selskaper og det norske skifolk. Siviløkonom Stine Lise Hattestad Bratsberg, olympisk mester i freestyle fra Lillehammer i 1994, er engasjert som daglig leder i Aker Achievements.

- Aker har siden 1841 investert kapital og kompetanse i utvikling av industri og bedrifter i samspill med ansatte, andre eiere og samfunnet. Virksomheter er skapt gjennom samarbeid med de beste. Nå gjør vi det samme innenfor norsk langrenn. Aker Achievements forplikter. forener og inspirerer, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Målet er å øke verdien av langrennsporten og utøverne. Aker bidrar med økonomiske midler og næringslivskunnskap, mens 24 landslagsutøvere og deres trenere og støtteapparat går inn med spisskompetanse på prestasjoner, motivasjon, fysisk trening, teknologi/smøring og ernæring. Hver av de om lag 50 representantene fra NSF får én aksje i Aker Achievements. Aker ASA er hovedaksjonær og aktiv eier.

- Aker og NSFs eliteløpere, trenere og støtteapparat er på samme og lag og eiere i ett felles selskap. Dette er inspirerende. Aker setter krav og forventer at vi leverer, men samtidig får vi utrolig mye tilbake. Kombinasjonen av ressurser fra langrenn og næringsliv gjør oss i sum sterkere og bedre, sier Skinstad.

Aker går inn som hovedsponsor for Norges Skiforbund Langrenn fra 1.juli i år. I tillegg etableres Aker-stipendet som gir hver av de 24 landslagsutøverne 120 000 kroner per år. Videre får klubbene som har fostret løperne på elitelandslagene til sammen 1,2 millioner kroner per år. Samlet har samarbeidsavtalen en økonomisk verdi på over 60 millioner kroner over en periode på fire år.

Aker Achievements’ styre består av Øyvind Eriksen (leder), Erik Røste, Bente Skari, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ola Vigen Hattestad, Olaug Hjelstuen, Hermod Bjørkestøl og Øistein Widding.

(Bilde øverst: Ledelsen og styret i det nye selskapet Aker Achievements under det første styremøtet på Sognefjellet. Fra venstre: Stine Hattestad Bratsberg, Erik Røste, Ola Vigen Hattestad, Øyvind Eriksen, Øistein Widding, Hermod Bjørkestøl, Olaug Hjelstuen og Åge Skinstad)