menu

Media

Aker valgt for karbonfangst på Mongstad

12.12 2008 08:00

Aker er i dag innstilt som teknologileverandør til Europeisk CO2 testsenter Mongstad.

- Dette er en viktig anerkjennelse av norsk teknologi og et stort steg framover for vår satsing på karbonfangst. Vi har allerede opplevd stor interesse internasjonalt for vårt arbeid. Prosjektet på Mongstad vil bidra til at enda flere får øynene opp for Norges ledende posisjon innen karbonfangst, sier Jan Roger Bjerkestrand som leder Aker Clean Carbon.

Aker Clean Carbon er et lite selskap i Aker-familien og konsentrerer seg om å utvikle og selge teknologi og løsninger for karbonfangst. Storebror Aker Solutions vil være sentral i gjennomføringen av prosjektet, med leveranser av både ingeniørtjenester og bygging.

- En kontrakt på testsenteret på Mongstad vil gi oss uvurderlig erfaring. Vårt første testanlegg er allerede i drift utenfor Stavanger. På Mongstad skal vi bekrefte at teknologien kan skaleres opp, og vi får erfaring med design og bygging av større anlegg, sier Simen Lieungh, konsernsjef i Aker Solutions.

Toneangivende spesialister gir karbonfangst en viktig rolle som del av løsningen på verdens klimautfordringer. Aker Clean Carbon og Aker Solutions har som ambisjon å bli en betydelig leverandør av teknologi og komplette anlegg for karbonfangst over hele verden.

Etter planen skal endelig investeringsbeslutning på Mongstad fattes i første kvartal 2009 etter at Stortinget har behandlet proposisjonen om testsenteret.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Geir Arne Drangeid, konserndirektør, Aker ASA. Telefon: 913 10 458