menu

Media

Finanstilsynet oversender sakskompleks om TRS-rullering til Økokrim

24.01 2014 14:44

Finanstilsynet har som kjent den senere tid undersøkt en sak knyttet til Aker ASAs total return swap-avtale (TRS-avtale) med aksjer utstedt av Aker Solutions ASA som underliggende. Finanstilsynet har i dag informert Aker om at sakskomplekset er oversendt til Økokrim som et mulig brudd på innsidehandelsbestemmelsen.

Fra våren 2013 var det et ønske i Aker om å øke engasjementet i Aker Solutions. Som ledd i dette ble det i april inngått en TRS-avtale som økte Akers finansielle eksponering.

-For Aker var dette en finansieringsløsning. Rulleringen av TRS-avtalen i november 2013 var for oss kun en videreføring av finansieringen av en langsiktig investering, og således håndtert administrativt. Sett i ettertid var valg av TRS som finansieringsløsning ikke ideelt for en slik langsiktig investering. Vi har senere økt vårt engasjement ved kjøp av ytterligere aksjer i Aker Solutions, og dette kjøpet er finansiert på tradisjonelt vis, sier Kjell Inge Røkke og fortsetter:

- Aker har gitt Oslo Børs og Finanstilsynet innsyn i de faktiske forholdene relatert til TRS-avtalen. Sett med dagens informasjon har vi forståelse for at Økokrim vil se på de juridiske sidene. I Aker vil vi selvsagt bistå og samarbeide med Økokrim. Vi mener at denne rulleringen ikke representerer noe brudd på innsidehandelsbestemmelsen. Hvis vi likevel har gjort noe galt, så ligger ansvaret for dette hos meg, sier styreleder og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke.

Etter at media stilte spørsmål om TRS-avtalen tok Aker umiddelbart kontakt med Oslo Børs, og startet uoppfordret utarbeidelse av en redegjørelse til Oslo Børs. Denne redegjørelsen, inkludert alle vedlegg, er vedlagt.

Aker har ingen ytterligere informasjon enn at sakskomplekset er oversendt Økokrim, og Aker vet derfor ikke hva et mulig brudd på innsidebestemmelsen kan gå ut på.

Brev til Oslo Børs fra Aker 291113.pdf

Last ned: