menu

Media

(f.v): Leder i Fellesforbundet Arve Bakke, generalsekretær Jyrki Raina i IndustriALL Global Union, konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og konserntillitsvalgt Atle Tranøy uttrykte stor tilfredshet under signeringen av en fornyet internasjonal rammeavtale

Fornyer avtale om samfunnsansvar

14.01 2013 13:59

Aker har fornyet en internasjonal rammeavtale med Fellesforbundet, IndustriALL Global Union, NITO og Tekna. Avtalen forener og forplikter partene i samspillet mellom Aker-eide selskaper, ansatte og samfunnet.

- Aker viderefører med dette sine gode samarbeidsrelasjoner mellom ledelsen og fagforeningene. Jeg er svært tilfreds med at Aker gjennom avtalen anerkjenner og forplikter seg til at grunnleggende faglige rettigheter, og at gode arbeidsforhold skal kjennetegne de globale virksomhetene til Aker-eide selskaper, sier konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker.

Den internasjonale rammeavtalen inneholder grunnleggende faglige rettigheter og henvisninger til standarder for HMS, lønn, arbeidstid og ansettelsesforhold. Dette bygger videre på avtalen som første gang ble inngått i 2008, og fornyet i 2010.

Under signeringen på Aker Brygge uttrykte konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker, leder i Fellesforbundet Arve Bakke, konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og generalsekretær Jyrki Raina i IndustriALL Global Union stor tilfredshet med avtalen. IndustriALL representerer 50 millioner ansatte i 140 land innenfor energi, industri og gruvevirksomhet.

Konsernsjef Øyvind Eriksen legger vekt på betydningen av å samarbeide med fagbevegelsen, og ønsker et fortsatt konstruktivt samarbeid med IndustriALL.

- Avtalen inngår som en viktig del av Akers arbeid med samfunnsansvar, og gir alle ansatte et viktig verktøy for å sikre at selskapet lever opp til sine forpliktelser i så måte, sier Tranøy.

Klikk her for å laste ned avtalen som forplikter Aker seg til å ”respektere grunnleggende menneskerettigheter og fagforeningsrettigheter i samfunnet, å anerkjenne de fundamentale menneskerettsprinsippene som de er definert i Menneskerettighetserklæringen, og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.”

Avtalen har mekanismer for implementering og konfliktløsning og inneholder en klar forpliktelse fra Akers side til å bruke sin innflytelse overfor sine underleverandører, slik at også de respekterer faglige rettigheter.

Selskapene som eies av Aker har et selvstendig ansvar for å følge opp avtalen. Til stede på signeringen var lederne for Aker Solutions, Kværner, Aker Seafoods, Aker BioMarine og Det norske oljeselskap.

Aker vil i løpet av første halvår 2013 lansere en revidert strategi for samfunnsansvar. Den er videreutviklet i tett samarbeid med tillitsvalgte.