menu

Media

Frank O. Reite ny CFO i Aker

16.07 2015 09:32

Frank O. Reite (44) er ansatt som CFO i Aker ASA, og han tiltrer stillingen 10.august. Frank kommer fra stillingen som konsernsjef i Akastor ASA.

- Jeg har kjent Frank i 20 år. Frank var mitt klare førstevalg som ny CFO i Aker – først og fremst fordi han har en kompetanseprofil som bringer CFO-funksjonen nærmere porteføljeselskapene hvor verdiene skapes og hvor risiki forvaltes og håndteres, sier Øyvind.

Frank har arbeidet for Aker og Aker-eide selskaper i årene 1995-2004 og fra 2009. Han har hatt en rekke lederstillinger i Akers porteføljeselskaper innenfor sjømat, skipsbygging, oljeservice og investeringer.

- Frank kjenner Aker-kulturen godt fra inn- og utsiden, og han har allerede den tillit hos viktige interessenter som behøves for å lykkes i stillingen som CFO i Aker, sier Øyvind.

Frank erstatter Trond som slutter i Aker 31.juli. Kristian Monsen Røkke er ansatt som ny konsernsjef i Akastor.

Aker foreslår for valgkomiteen i Akastor at Frank som ny styreleder på en ekstraordinær generalforsamling etter sommeren. Forslaget innebærer at Øyvind går fra posisjonen som styreleder til styremedlem i Akastor, og at Kjell Inge trer ut av Akastor-styret.

I forbindelse med at Frank begynner som CFO kjøper Aker ut eierandelen Frank har i Converto Capital Fund (CCF) gjennom sitt private selskap Fausken Invest AS. CCF blir integrert i Aker ASA.

Niclas (Ljungblom) går inn i Akers investeringsteam. Kristian (Bjerkvold) begynner i august som business development manager i Norway Seafoods, og Morten (Hofstad) har startet som CFO i American Shipping Company.