menu

Media

Inviterte Russland til karbonfangstsamarbeid

Inviterte Russland til karbonfangstsamarbeid

27.04 2010 08:00

Aker ASAs konsernsjef Øyvind Eriksen møtte i går ettermiddag Russlands president Dimitri Medvedev etter et seminar om industrielt samarbeid i regi av Norsk-russisk handelskammer. Der fikk Eriksen anledning til å invitere til samarbeid om karbonfangst i smelteverket Norilsk Nickel på Kolahalvøya.

Øyvind Eriksen, sammen med en delegasjon norske konsernsjefer og styreledere med interesser i russiske markeder, fikk møte den russiske presidenten og hans følge, deriblant visestatsminister Viktor Zubkhov.
I møtet presenterte Eriksen Aker ASAs datterselskap Aker Clean Carbon, som kan levere en testenhet som kan rense store deler av svovelutslippene fra Norilsk Nickel, det sterkt forurensende smelteverket på Kolahalvøya nær grensen til Norge.
I etterkant av møtet sa Eriksen at presidenten og hans medarbeidere hadde gitt uttrykk for at de anså dette som en spennende invitasjon.
Aker Clean Carbon utvikler teknologi og leverer renseanlegg for fangst av drivhusgassen karbondioksid, CO2, fra røkgass i gass- og kullkraftverk og industrianlegg. Selskapet eier og drifter et mobilt renseanlegg som demonstrerer teknologien. Dette gir også viktig læring om prosessforbedringer og kostnadsstrukturen for fremtidige anlegg.
Sammen med Aker Solutions deltar selskapet i et ScottishPower-ledet konsortium sammen med Shell og National Grid. Prosjektet er i finalerunden med fullskala CO2 rensing, transport og lagring på Europas tredje største kullkraftanlegg på Longannet i Skottland. Oppdragsgiver er den britiske regjering.
Du finner mer informasjon om Aker Clean Carbon på deres nettsider .