menu

Media

Jan Roger Bjerkestrand ansatt som adm. dir. i Aker Clean Carbon

17.03 2008 08:00

Jan Roger Bjerkestrand er ansatt som administrerende direktør i Aker Clean Carbon.

 

Bjerkestrand har ledet arbeidet med Aker Clean Carbon i flere måneder. Han har arbeidet med forretningsutvikling i Aker ASA siden 2005, og de siste årene har han også vært rådgiver for Akers styreformann og konsernsjef Leif-Arne Langøy.

 

”Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med å utvikle Aker Clean Carbon. Jeg ser gode muligheter for at selskapet kan bli en viktig aktør i et betydelig marked for karbonfangst,” sier Bjerkestrand.

”Den mottagelsen vi har fått i markedet, industrien og i fagmiljøene har vært positiv. Det ser vi spesielt i den rekrutteringsfasen vi nå er i. Det er mange som vil være med på dette store pionerprosjektet,” sier Bjerkestrand.

Aker Clean Carbon besluttet i januar i år å bygge det som kan bli det første og største anlegg for karbonfangst i Norge. Investeringen har en ramme på opp til 875 millioner kroner.

Anlegget skal stå ferdig i 2009, og skal da kunne fange 100.000 tonn CO2 per år. Investeringene er beregnet til om lag 725 millioner kroner og driftskostnadene er anslått til 150 millioner kroner over tre år.

Aker Clean Carbon har også nylig fått bekreftet at selskapet er en kandidat for bygging av et fullskala fangstanlegg for CO2 på Kårstø.

Jan Roger Bjerkestrand (f.1970) har jobbet med forretningsutvikling i Aker ASA siden 2005, da han kom til selskapet etter syv år i Hafslund ASA. Bjerkestrand er utdannet ved Handelshøyskolen BI, der han har en Master of Energy Management.

Om Aker Clean Carbon

Aker Clean Carbon er et rendyrket og målrettet teknologi- og industrimiljø og et felles redskap for Aker og Aker Kværners videre satsing på dette området. Aker Clean Carbon eies av Aker med 70 prosent og Aker Kværner med 30 prosent.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Geir Arne Drangeid, Aker ASA, tlf. 913 10 458