menu

Media

Nye oppgaver for Stubholt

02.02 2010 08:00

Liv Monica B. Stubholt har overtatt som styreleder i Aker Clean Carbon. I dag ble det også kjent at hun for en periode vil være konstituert konsernsjef i Aker Seafoods.

- Jeg er svak for utfordringer, og tidligere har jeg arbeidet med norsk fiskerinæring. Derfor har jeg tatt i mot oppgaven med å lede Aker Seafoods i en periode inntil permanent lederkabal er på plass til høsten. Men mitt engasjement for Aker Clean Carbon er uforminsket og derfor har jeg med glede overtatt som styreleder i selskapet, sier Liv Monica B. Stubholt.

Hun har overtatt som styreleder i Aker Clean Carbon etter Martinus Brandal. I Aker Seafoods er Liv Monica B. Stubholt konstituert som konsernsjef med virkning fra i dag, tirsdag 2. februar. I en periode på om lag seks måneder vil hun være leder av sjømatselskapet. Stubholt vil fortsatt være Akers investeringsansvarlige for Aker Clean Carbon.

- Mitt oppdrag i Aker Seafoods er å være en pådriver i arbeidet for å gjøre virksomheten mer robust og fremtidsrettet - til beste for selskapets aksjeeiere, ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig. Norge har med sine godt forvaltede ressurser et godt utgangspunkt, men vi må øke verdiskapingen i alle ledd og få mer ut av fisken, sier Stubholt.
 
Yngve Myhre har fratrådt som konsernsjef i Aker Seafoods. Lederskiftet skjer samtidig med at styret vurderer mulighetene for å rendyrke og videreutvikle konsernet innenfor områdene fangst, videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon.

Les mer om lederskiftet i Aker Seafoods på www.akersea.com