menu

Media

Pressemelding fra Aker Kværner Holding

06.12 2013 18:24

Styret i Aker Kværner Holding har i dag behandlet spørsmålet om styremedlemmenes habilitet i behandlingen av redegjørelsen til næringsministeren om Aker Wayfarer-transaksjonen tilbake i 2009. Dette er gjort på basis av styremedlemmenes egne vurderinger, ekstern juridisk uttalelse og styrets samlede vurdering.

Konklusjonen er at samtlige styremedlemmer er å anse som habile og vil delta i behandlingen av redegjørelsen. For ordens skyld minnes det om at Bjarne Borgersen har tiltrådt som fungerende styreleder i behandling av denne saken.