menu

Media

Røkke og Gjelsten viderefører støtten til Molde FK

21.01 2013 15:03

Stiftelsen Molde Fotball og Bjørn Rune Gjelsten overtar og viderefører Aker ASAs engasjement i Molde Fotball AS fra januar 2013.

Kjell Inge Røkkes selskap The Resource Group TRG AS har etablert Stiftelsen Molde Fotball. Denne stiftelsen vil eie to-tredeler av aksjene i Molde Fotball AS, disponere hele stadion gjennom eksisterende avtaler, samt eie næringsarealet på stadion. Bjørn Rune Gjelsten vil eie en-tredel av Molde Fotball AS. Leif-Arne Langøy fortsetter som styreleder i Molde Fotball AS.

Stiftelsen Molde Fotball har kun ett formål: Å støtte Molde Fotballklubb økonomisk.

Aker overdrar aksjene til stiftelsen mot retten til stadionnavnet i første omgang for en periode på fem år, og oppnår en årlig besparelse på cirka 20 millioner kroner. Dette er i henhold til det som ble kommunisert 23. mai 2012.

- Sammen med Aker har jeg nå laget et lukket økonomisk kretsløp rundt en gjeldfri klubb og en gjeldfri stadion. Bjørn Rune og jeg vil tilføre økonomisk støtte til Molde Fotball AS. Jeg vil ikke ta noe ut, stiftelsen som eier vil tilbakeføre alle sine inntekter til klubben, herunder alle inntekter fra utleie og eventuelle spillersalg, sier Kjell Inge Røkke.

Dermed fortsetter den praksisen som Aker har fulgt som eier av Molde Fotball AS. Dette selskapet står for driften av Molde FK. Hovedavtalen mellom Molde Fotball AS og Molde FK videreføres. Denne avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom partene. Molde Fotball AS’ rettigheter er knyttet til markedsarbeid og sponsorkontrakter, kjøp og salg av spillere, administrasjon og praktiske støttefunksjoner. Avtalen gir ikke Molde Fotball AS bestemmelse over forhold av sportslig art. Molde Fotball AS er forpliktet til å gi klubben økonomisk støtte som sikrer at Molde FK går med overskudd.

Aker har bidratt med 20-25 millioner kroner per år i økonomisk støtte til Molde Fotball AS. Aker nedskrev aksjene i Molde Fotball AS fra 25 millioner kroner til null i andre kvartal 2012. I tillegg har Aker innfridd en kassekreditt på cirka 8 millioner kroner, og Molde Fotball AS er dermed gjeldfri. Dette er helt i tråd med det som ble kommunisert i mai 2012.

Aker har en avtale med Ole Gunnar Solskjær om å betale for markedsrettigheter frem til 30. juni 2014. I tillegg viderefører Aker bredde- og kompetansesatsingen i Aker Akademiet og Akerhallen. Akers samlede kostnader blir om lag 4 millioner kroner per år, og kostnadene reduseres til 2 millioner kroner per år fra 1. juli 2014.

- Aker trekker seg ut av Molde Fotball AS på en ryddig måte. Det nye eierskapet er positivt for klubben og hele regionen. Aker-navnet pryder fortsatt stadion og breddesatsingen, og vi føler oss fortsatt som en del av laget til Molde FK, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen, Aker ASA, tlf. 90 78 48 78