menu

Media

Sylvia Brustad til Aker

05.09 2013 11:29

Sylvia Brustad (46) er ansatt i Aker ASA med ansvar for oppfølging av Aker Kværner Holding AS og tilgrensede oppgaver. Brustad vil bli innstilt som daglig leder i Aker Kværner Holding AS, og formelt vedtak fattes av styret i eierselskapet som er største aksjonær i Aker Solutions og Kværner.

-Vi har erfart at oppfølgingen av Aker Kværner Holding krever mye oppmerksomhet og tar tid. Sylvia Brustad kjenner samarbeidsmodellen med Nærings- og handelsdepartementet og eierskapsavdelingen bedre enn de fleste. Vi ser frem til å få henne med på laget. Brustad har gode forutsetninger for å foreta avveininger mellom de mange hensynene som inngår i rollen til Aker Kværner Holding. Der må gode forretningsmessige beslutninger tas etter moden overveielse av politiske, samfunnsmessige og forvaltningsmessige hensyn, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Sylvia Brustad har 20 års erfaring fra Regjeringen og Stortinget, hun har vært statsråd i fire departementer og er i dag konstituert fylkesmann i Hedmark.

-Jeg lærte Aker å kjenne som Nærings- og handelsminister i 2008-2009. Vi hadde som kjent en uoverensstemmelse i april 2009, men vi har for lengst skværet opp. Aker er et kompetent, ryddig og profesjonelt selskap. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver i et av Norges viktigste selskaper, sier Sylvia Brustad.

Brustads hovedoppgaver i Aker vil være oppfølging av Aker Kværner Holding med tilgrensede oppgaver. Aker Kværner Holding eier 40,3 prosent av aksjene i Aker Solutions, og 41 prosent av aksjene i Kværner. Aker Kværner Holding eies 70 prosent av Aker, og 30 prosent av Staten gjennom Nærings- og handelsdepartementet.

Media:
Atle Kigen, Head of Corporate Communications
Telefon:  +47 24 13 00 08
Mobil: +47 907 84 878