menu

Media

Talenter tilbys Aker Scholarship

10.09 2015 09:48

Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkke oppretter Aker Scholarship i samarbeid med Aker ASA for å støtte master- og doktorgradsstudenter ved ledende universiteter internasjonalt.

 

Stipendiet skal gi norske talenter muligheten til å få impulser, nettverk og kunnskap i verdensklasse. Aker Scholarships mål er å gi stipendiatene inspirasjon til å utgjøre en forskjell i utviklingen av norsk næringsliv og samfunnsliv til beste for kommende generasjoner.

-De rette personene skal få de riktige mulighetene til å lære av de beste i verden – uavhengig av økonomi og familiebakgrunn, sier initiativtakerne Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkke.

Ekteparet har etablert en allmennyttig stiftelse for utdanning, og en stipendordning i samarbeid med Aker ASA. Familiens selskap TRG finansierer stipendiene gjennom gaver til stiftelsen, og Aker står for administrasjon av Aker Scholarship. Gaver fra TRG vil i startfasen finansiere inntil 20 stipendiater per år, og vil kunne øke til 40-50 årlige stipendier. Dette vil gradvis bygges opp over tid.

De første stipendiatene som tilbys Aker Scholarship starter studiene i september 2016, og søknadsfristen er 20. oktober i år. I 2016 markerer Aker selskapets 175 årsjubileum som industriselskap og drivkraft i utvikling av kunnskapsbaserte virksomheter i Norge.

-Det moderne Norge og Aker er formet av kloke og dyktige hoder. Aker er stolt av å kunne tilrettelegge og gjøre det enklere for talenter som kan utgjøre en forskjell for utviklingen av næringsliv og samfunn, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Aker Scholarship gis til personer med evner, samfunnsengasjement og personlig potensial. En akademisk komite vil vurdere de akademiske kvalifikasjonene til kandidatene.  Komiteen består av ledende norske akademikere med spisskompetanse innenfor ingeniørfag, realfag, medisin, samfunnsvitenskap og økonomi. Beslutningen om stipendiater tas av stiftelsens styre.

Aker Scholarship tildeles i første omgang for studier ved Harvard, MIT, Stanford, Caltech, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College og National University of Singapore. Støtten gis for hele studieperioden, og vil supplere andre ordninger slik at stipendiaten samlet blir fullfinansiert, inkludert bo- og levekostnader, under oppholdet. Det legges til rette for at støtten kan skreddersys for enkeltstudenter. Stipendiatene vil i tillegg få bistand i søkeprosessen, og personlig oppfølging gjennom studiet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Blindheim, daglig leder for Aker Scholarship, telefon 907 52 772,

bjorn.blindheim@akerscholarship.no

www.akerscholarship.no