menu

Om Aker

Dette er Aker

Aker har gjennom 175 år vært en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri i Norge med et internasjonalt nedslagsfelt. Aker ASA er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å skape verdier. Aker forener industriell kompetanse, kunnskap om kapitalmarkedet og finansiell styrke.

Som eier bidrar Aker med å videreutvikle og styrke porteføljen. Aker er en pådriver i arbeidet med strategi, driftsforbedringer, finansiering, restrukturering og gjennomføring av industrielle transaksjoner.

Akers eierengasjementer er konsentrert om sektorene olje og gass, maritime eiendeler og marin bioteknologi. Investeringene består av to porteføljer:

Industrielle investeringer er strategiske og forvaltes i et langsiktig perspektiv, og omfatter eierskapet i Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker BioMarine.

Finansielle investeringer er kontanter og likvide midler, eiendomsutvikling og andre eiendeler som i sin art er mindre langsiktige i et eierperspektiv, og forvaltes med en opportunistisk tilnærming.

Aker er direkte eller indirekte den største eieren i åtte selskaper notert på Oslo Børs. Samlet omsetning i konsernet var 44 milliarder kroner i 2016, og antall egne ansatte var 20 753, hvorav 9 697 i Norge. Totalt har Akers porteføljeselskaper en arbeidsstyrke på over 30 000 medarbeidere og tilstedeværelse i mer enn 60 land.