menu

Om Aker

Dette er Aker

Aker har siden etableringen i 1841 vært en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri med et internasjonalt nedslagsfelt.

Aker ASA (Aker) er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å skape verdier.

Aker forener industriell kompetanse, kunnskap om kapitalmarkedet og finansiell styrke. Som eier bidrar Aker med å videreutvikle og styrke sin portefølje. I porteføljeselskapene er Aker en pådriver i arbeidet med strategi, driftsforbedringer, finansiering, restrukturering og gjennomføring av transaksjoner.

Aker er direkte eller indirekte den største eieren i ni selskaper notert på Oslo Børs. Samlet omsetning i Aker og i selskaper hvor Aker er største eier var over 83 milliarder kroner i 2019, med ca. 37 000 ansatte, inkludert innleide. Om lag 21 000 av disse arbeider i Norge.

Siden selskapet ble reintrodusert på Oslo Børs 8. september 2004 har Aker-aksjen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 23 prosent per 30. mars 2020, inkludert utbytte. Selskapet har
14 556 aksjeeiere ved inngangen til 2020. Akers hovedaksjonærer er Kjell Inge Røkke som gjennom sitt selskap TRG Holding AS eier 68,2 prosent av aksjene. Gjennom et privateid selskap eier konsernsjef Øyvind Eriksen 0,2 prosent av B-aksjene i TRG Holding AS, samt 219 072 aksjer i Aker ASA.