menu

Om Aker

1841

Aker grunnlegges
Bygget hvor Akers Mekaniske Verksted ble grunnlagt ligger i Fossveien ved Kunsthøgskolen langs Akerselva.

Akers Mekaniske Verksted grunnlegges av orlogskaptein Peter Severin Steenstrup i Fossveien langs Akerselva i Oslo. Produksjonen de første årene omfattet mindre maskiner, sprøyter, pumper m.m

(Foto: Bygget hvor Akers Mek ble grunnlagt ligger fremdeles i Fossveien ved Kunsthøgskolen langs Akerselva.)

1853

Kværner grunnlegges
Kværner grunnlegges

Kværner Brug grunnlegges av Oluf Onsum i Lodalen i Oslo. Bedriften ble tidlig kjent for produksjon av støpejernsovner. Industrivirksomheten i Lodalen ble nedlagt i 1999. Kværners gamle tomt er i dag omgjort til boligområdet Kværnerbyen.

(Foto: Kværner brug 1870, Ole Tobias Olsen, Oslo Museum)

1854

Akers Mek flytter

Akers Mekaniske Verksted flytter til Holmen i Pipervika (i dag Aker Brygge) ved Oslofjorden og begynner med bygging og reparasjon av skip.

1856

Akers første skip
Dampskipet Færdesmanden er det første dampskipet bygget i Norge. Foto: Hedmarksmuseet.

I 1856 settes dampskipet ”Færdesmanden” på Mjøsa. Dampskipet har byggenummer. 1, og er det første dampskipet bygget i Norge.

(Foto: Hedmarksmuseet.)

1873

Kværners første turbin
Kværners første turbin

Kværner leverer sin første vannkraftturbin, og etablerer seg etter hvert som et spesialverksted for turbiner. På denne tiden blir turbiner brukt til å drive maskiner ved hjelp av vannkraft, og er viktige for den gryende fabrikkvirksomheten.

1917

En førende kraft for Aker
En førende kraft for Aker

Thomas Fredrik Olsen blir Aker Mekaniske Verksteds største eier, og er en førende kraft i utviklingen av selskapet. Familien Olsen beholder kontrollen i Aker helt frem til 1985.

1928

Kværner utvider turbinproduksjonen
Kværner utvider turbinproduksjonen

Kværner kjøper 85 % av aksjene hos sin argeste konkurrent, Myrens Verksted. All produksjon av turbiner flyttes til Lodalen. Produksjonen av slipemaskiner og utstyr til treindustrien blir konsentrert på ”Myra” og videreutvikles der. Frøene til det senere Kværnerkonsernet er sådd.

(Foto: Myrens verksted ca 1925-1930. Inger Munch, Oslo Museum)

1929

Sterk arbeidsstyrke
Sterk arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken variererte gjennom året avhengig av oppdrag. I juni 1929 er det 1 485 ansatte ved Akers Mekaniske Verksted.

(Foto: Anders Beer Wilse, Oslo Museum)

1930

Aker-gruppen samler selskapene

Sammen med flere andre virksomheter samles Akers Mekaniske Verksted til Aker-gruppen. Akers Mekaniske Verksted fungerer som holdingselskap for selskapene i Aker-gruppen.

1940

Under tysk okkupasjon 1940-1945
Under tysk okkupasjon 1940-1945

Akers skipsverft er delvis beslaglagt av nazi-troppene. Flere sabotasjeaksjoner mot dokkene og skipene ved Akers Mek gjennomføres av motstandsbevegelsen. Den mest kjente aksjonen er skipssabotasjen der seks tyske båter senkes 23. november 1944. Aksjonen utføres av Pelle-gruppa. Medlemmene i motstandsgruppa er ansatt ved Akers Mek.

Foto: Akers mek, sept 1942. Ferdinand Lorentz Prall Elster, Oslo Museum

1945

Fulle ordrebøker
Fulle ordrebøker

Etter andre verdenskrig er det mange skip som må repareres, og Aker har ordrebøkene fulle.

1958

Samarbeid med en gigant

Kværner Brug inngår samarbeid med den internasjonale industrigiganten General Electric om bygging av dampturbiner til fremdrift av skip. I 1970 inngås en ny avtale med General Electric om bygging av gassturbiner som skal installeres på plattformer og brukes til kraftproduksjon.

1961

Det første gasskipet
Det første gasskipet

Kværner Brug kjøper Moss Verft, og dette blir starten på Kværners skipsbyggervirksomhet. Her bygges bl.a. det første gasskipet, ”Havgas” A/S, til frakt av LPG (Liquefied propan gas). De aller første kontrollkablene til undervannsinstallasjoner blir også utviklet her, et bedriftsområde som skal bli svært viktig for Aker Solutions.

1966

Oljeeventyret begynner
Oljeeventyret begynner

Den første boreriggen, ”Ocean Traveler”, borer etter olje i Norge. Selv om det ikke blir funnet olje og gass i den første brønnen, viser prøver at det geologiske sedimentlaget oljeborerne jakter på likevel er der. Samme år etablerer åtte Kværner-ansatte ”Kværner Engineering”, et selskap som skal bli viktig når oljeeventyret inntar Norge for fullt.

1966

Aker entrer oljeindustrien
Aker entrer oljeindustrien

Aker Drilling Company Lt. etableres. Selskapet skal bore etter olje både internasjonalt og på den norske kontinentalsokkelen. I 1967 bygger Aker Drilling Company sammen med amerikanske og engelske partnere om hvalkokeriet ”Thorshøvdi” til et oljeboringsskip, som får navnet ”Drillship”.

(Foto: Thorshøvdi)

1967

Kværner satser offensivt

Kværners datterselskaper samles i et eget holdingselskap, Kværner Industrier. Kværner er nå godt rustet til å satse nasjonalt og internasjonalt, både på offshore og utstyr til vannkraftverk.

1969

Norges første oljefelt
Norges første oljefelt

Aker Mekaniske Verksted bygger i 1967 den flytende boreplattformen ”Ocean Viking”. I 1969 finner ”Ocean Viking” Ekofisk, det første drivverdige oljefeltet på norsk sokkel. Dette viser seg å være et av de største feltene som noen gang er funnet til havs. Produksjonen herfra starter i 1971.

1970

Verdensberømt kuletankdesign
Verdensberømt kuletankdesign

Moss Verft blir for lite til å klare de stadig flere og større gasskipene, og Kværner går til innkjøp av et større skipsverft, Rosenberg Verft i Stavanger. Her bygges de nyutviklede ”kuletankerne” for frakt av naturgass. I 1973 leveres det første LNG (Liquefied natural gas)- skipet ”Norman Lady”. Kuletankdesignet får anerkjennelse over hele verden.

(Foto: Kuletanker, Höegh LNG)

1971

Spesialverksted for oljeindustrien

Aker Mekaniske Verksted etableres i Verdal. Aker og Norge har nå sitt første spesialverksted for oljeindustrien.

1973

Verdens første offshore betongkonstruksjon
Verdens første offshore betongkonstruksjon

Norge er verdenskjent for betongplattformkonseptet. Det starter med byggingen av Ekofisktanken, som ble levert i 1973, en gigantisk tank som kan romme hele 1 million liter råolje.

1973

En suksesshistorie
En suksesshistorie

Aker H-3 er en av de største suksesshistoriene innen flytende plattformer, og er utviklet av Aker. Totalt blir det produsert 37 slike plattformer.  Selv med en alder på nesten 40 år er de fleste fortsatt i bruk.

1974

Et skritt inn i oljeindustrien
Et skritt inn i oljeindustrien

Med etableringen av stålkonstruksjonsverkstedet i Egersund tar Kværner nok et viktig skritt inn i oljeindustrien. 

1975

Verdens første Condeep-plattform
Verdens første Condeep-plattform

Ekofisktanken gjør bruken av betong både anerkjent og verdenskjent. I 1973 begynner arbeidet med Beryl A, verdens første Condeep-plattform. Aker står for bygging og utrustning av plattformdekket, og plattformen leveres i 1975.

1984

Forskning og utvikling
Forskning og utvikling

Kværner oppretter en egen forsknings- og utviklingsavdeling, som blant annet fører til store fremskritt innen subseateknologien. En av oppfinnelsene herfra er ”Clamp Connector”, som gjør dykkerløs sammenkobling på sjøbunnanlegg mulig. Denne blir produsert og utnyttet over hele verden. 

1986

Viktige oppkjøp

Aker kjøper i 1986 entreprenørselskapet Astrup Høyer, noe som øker kapasiteten til å håndtere store byggeprosjekter, både til sjøs og til lands. I 1988 kjøper Aker samtlige aksjer i Norwegian Contractors og blir verdensledende på betongplattformer.

1987

Viktig fusjon

Aker fusjonerer med Norcem, et norskbasert internasjonalt sement- og byggevarekonsern som også hadde betydelige offshoreengasjementer.  Ved fusjonen var de to parter omtrent like store. Målt i omsetning var Norcem større, men Aker-gruppen hadde flere ansatte. Det fusjonerte selskapet fikk navnet Aker Norcem, men ble endret til Aker året etter. Sement- og byggevaresegmentet ble senere skilt ut som egen virksomhet og solgt i 1999.

1991

Verdens største
Verdens største

I 1991 begynner Aker byggingen av det som skal bli den høyeste menneskeskapte konstruksjonen som noen gang er flyttet på. Plattformen heter Troll A, er 472 meter høy og veier 656.000 tonn når den slepes til Trollfeltet i Nordsjøen våren 1995.

1991,8,23

Sleipner til bunns
Sleipner til bunns

Betongunderstellet til Sleipner A-plattformen synker i Gandsfjorden ved Stavanger under prøvenedsenking. Ingen omkommer i ulykken. I mange år hersker det usikkerhet rundt erstatningskravet mot Aker.

Foto: Norsk oljemuseum

1996

Odins tid er forbi
Odins tid er forbi

Odin er den første oljeplattformen i Nordsjøen som tas ut av drift. Aker Solutions utfører arbeidet med å fjerne plattformen. Denne typen arbeid er et svært viktig område for Aker Solutions, da hovedregelen er at plattformer skal fjernes fra havet etter at driften opphører.

1996

Røkke tar kontroll
Røkke tar kontroll

Entreprenøren og industrimannen Kjell Inge Røkke blir hovedeier og en førende kraft i utviklingen av Aker når RGI kjøper aksjer i Aker og blir konsernets største aksjonær i 1996. RGI og Aker blir senere fusjonert og kontrolleres av Røkke.

1997,1

Fusjonen gjennomføres

Fusjonen mellom RGI og Aker gjennomføres. Aker får en viktig posisjon innen fiskeri og overtar bl.a. den tradisjonsrike fiskerivirksomheten J.M. Johansen med røtter tilbake til 1876. Eiendom og skipsverft inngår også i den nye porteføljen.

2000

Samler olje- og gasskompetanse

Gjennom datterselskapet Aker Maritime kjøper Aker en stor aksjepost i industrikonsernet Kværner. Dette var startskuddet for en restrukturering av norsk leverandørindustri til olje- og gassektoren, med Aker i førersetet.

2001

Likviditetskrise i Kværner

Høsten 2001 opplever Kværner en akutt likviditetskrise. Gjennom en omfattende redningsaksjon vinteren 2001/2002, der Aker og andre aksjeeiere, kunder, kreditorer og ansatte alle spiller viktige roller, blir Kværner reddet ut av krisen. Operasjonen gjør Aker til den største eieren i Kværner.

2002

Fra Aker og Kværner til Aker Kværner
Fra Aker og Kværner til Aker Kværner

I 2002 fusjonerer Aker og Kværner. Det nye selskapet heter Aker Kværner, og blir senere til Aker Solutions. Selskapet børsnoteres.

2004

Fiskerivirksomheten reorganiseres
Fiskerivirksomheten reorganiseres

Akers fiskerivirksomhet reorganiseres under Aker Seafoods. Selskapet børsnoteres i 2005.

2004

Skipsverftene samles
Skipsverftene samles

Skipsverftene til Aker og Kværner slåes sammen til Aker Yards. Selskapet børsnoteres som Europas største verftskonsern.

2004,9

Aker børsnoteres
Aker børsnoteres

Etter å ha vært et privateid selskap siden 2000 blir Aker igjen introdusert på Oslo Børs høsten 2004. Det skjer etter en serie med transaksjoner.

2005

Aker knekker nøtter

Se på »

Akers "Nøtteknekker" vinner Gullfisken for årets beste reklamefilm. Med sin lengde og musikalformat representer Nøtteknekker noe helt nytt innen reklamefilm.

2005

Nyetableringer

I perioden 2005-2007 blir flere selskaper etablert: Aker Drilling, Aker BioMarine, Aker Floating Production, Aker Exploration, Aker Oilfield Services og Aker Clean Carbon.

2005,12

Aker Drilling etableres
Aker Drilling etableres

Aker Drilling etableres som norsk operatør innen riggsegmentet og blir børsnotert i desember 2005. Det inngåes kontrakter med Aker Solutions for bygging av verdens to største oljerigger, Aker Barents og Aker Spitsbergen. Selskapet blir solgt til Transocean i 2011.

2006

Aker BioMarine etableres
Aker BioMarine etableres

Aker BioMarine etableres gjennom en sammenslåing av Akers krillfangstaktiviteter og fiskerivirksomhet i farvannene utenfor Argentina og Færøyene. Selskapets kjerneaktiviteter er fangst, produksjon, salg og markedsføring av krillbaserte produkter. Selskapet børsnoteres på Oslo Børs i 2007.

2007

Initiativ for å redusere CO2-utslipp
Initiativ for å redusere CO2-utslipp

Aker og Aker Solutions etablerer Aker Clean Carbon for å utvikle teknologi som skal fange og lagre CO2. Aker Clean Carbon  blir senere et heleid datterselskap av Aker Solutions (2011).

2008

Nytt navn, nye muligheter
Nytt navn, nye muligheter

Aker Kværner endrer navn til Aker Solutions.

2008

Nøtteliten

Se på »

Aker lager en ny versjon av den prisbelønnede reklamefilmen "Nøtteknekker" med "Nøtteliten". Filmen illustrerer hvordan Aker knekker nøtter innenfor CO2-fangst og bærekraftig fiskeriutvikling.

2009

Verdens første offshore gassterminal
Verdens første offshore gassterminal

Aker Solutions leverer verdens første offshore gassmottaksterminal for LNG, og dekker med denne 10 % av Italias gassbehov.

2009

Ekstreme borerigger
Ekstreme borerigger

Aker Solutions leverer to H-6e borerigger til Aker Drilling, "Aker Barents" og "Aker Spitsbergen". Riggene er 6. generasjons halvt nedsenkbare plattformer og verdens største boreinnretninger. De er bygget for å fungere under arktiske ekstremtemperaturer. E-en i betegnelsen H-6e står naturlig nok for ”Extreme”.

Foto: Aker Spitsbergen

2009,10,19

Aker Exploration og Det norske fusjonerer
Aker Exploration og Det norske fusjonerer

På generalforsamlingene i Aker Exploration og Det norske oljeselskap besluttes det at de to selskapene skal fusjonere. Aker blir den største eieren i det sammenslåtte oljeselskapet.

2009,4

Aker rendyrker og fokuserer

Aker rendyrkes som et industrielt investeringsselskap som spiller en aktiv rolle i utviklingen av industriselskaper og gjennomføring av industrielle transaksjoner, oppkjøp og fusjoner. Framover vil Aker organisere seg slik at selskapets ressurser kan konsentreres om færre og større engasjementer.

2009,9

Made by Norway

Se på »

Aker lanserer reklamefilmen "Made by Norway" med diktet ”Nordmannen” av Ivar Aasen. Filmen er et industripolitisk innspill i høstens valgkamp.

2010

Verdens første undervanns gasskompresjonssystem
Verdens første undervanns gasskompresjonssystem

Aker Solutions vinner byggekontrakten på verdens første undervanns gasskompresjonssystem på Åsgardfeltet.

2011

Aker Solutions' profilen spisses
Aker Solutions' profilen spisses

Store restruktureringer blir gjennomført. Aker Solutions er nå en rendyrket leverandør til olje- og gassindustrien.

2011,11

Eiendomsinvestering
Eiendomsinvestering

Aker ASA inngår avtale om kjøp et tomteområde på 90 mål på Fornebu utenfor Oslo. Kjøpesummen er 780 millioner kroner. Området som kjøpes omtales som “Fornebu Porten”. Aker planlegger å utvikle arealet på en helhetlig måte for Fornebu-området.

2011,5

Kværner gjenoppstår
Kværner gjenoppstår

Kværner etableres som et «nytt» selskap etter at EPC-virksomheten i Aker Solutions utfisjoneres i et selvstendig selskap. Kværner spesialiserer seg innenfor ingeniørtjenester, innkjøp og konstruksjon, med spisskompetanse på plattformer. Kværner ASA noteres på Oslo Børs den 8. juli 2011.

2011,8

Det norske tar del i årets største oljefunn i verden
Det norske tar del i årets største oljefunn i verden

Året 2011 er et av de beste årene for norsk letevirksomhet og Det norske er med på Aldous/Avaldsnes (Johan Sverdrup) i Nordsjøen, årets største oljefunn i verden.

Foto: Kjerneprøve på Johan Sverdrup. Anette Westgard, Statoil

2012,1

Restrukturering av fiskerivirksomheten
Restrukturering av fiskerivirksomheten

Aker Seafoods restruktureres til to separate selskaper: Aker Seafoods ASA er nå et rendyrket fangstselskap og Norges største trålrederi, mens foredling- og salgsvirksomheten videreføres under det nye selskapet Norway Seafoods Group AS.

2012,4

Akers skipseiende selskaper samles
Akers skipseiende selskaper samles

I forbindelse med restruktureringen av Akers skipseiende selskaper blir nyskapningen Ocean Yield etablert. Selskapet inngår i Akers industriportefølje. Ocean Yield eier skip med langsiktige bareboat-kontrakter med solide kontraktsmotparter. Dette vil kunne gi stabil kontantstrøm til Aker fremover.

2014,4

Aker Solutions splittes i to
Aker Solutions splittes i to

Det ene inneholder subseavirksomheten og drives videre under Aker Solutions-navnet. Den andre delen inkluderer oljeservice-investeringer og får navnet Akastor. Begge selskapene børsnoteres september 2014.

2014,6

Det norske vokser
Det norske vokser

Det norske oljeselskap inngår avtale om å overta Marathon Oil Norge AS. Oppkjøpet sluttføres 15. oktober 2014.

2015,11

Aker ASA flytter til nye lokaler i Fornebuporten
Aker ASA flytter til nye lokaler i Fornebuporten

2016

Aker har 175-årsjubileum

Se på »

175 år med Aker-historie oppsummert på 175 sekunder

2016,06

Aker selger aksjene i Havfisk og Norway Seafoods til Lerøy
Aker selger aksjene i Havfisk og Norway Seafoods til Lerøy

Salget blir godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet og sluttføres i august 2016.

2016,06,10

Det norske og BP Norge fusjonerer til Aker BP
Det norske og BP Norge fusjonerer til Aker BP

Det norske oljeselskap og BP Norge fusjonerer og skaper et ledende uavhengig E&P-selskap på norsk kontinentalsokkel. Sammen danner de det ledende uavhengig offshore E&P-selskapet Aker BP.

2017,10,17

Aker BP kjøper Hess Norge
Aker BP kjøper Hess Norge

Aker BP inngår avtale om å kjøpe Hess Norge 2 millioner dollar, tilsvarende 16 milliarder kroner. Dette inkluderer Hess sine eierandeler på henholdsvis 64,05 prosent og 62,5 prosent i feltene Valhall og Hod. Aker BP var allerede operatør på de to feltene, men kjøper seg nå opp til 100 prosent eierskap.

Klikk her for å lese børsmeling .

2018,09,10

Opprettelsen av Stiftelsen VI
Opprettelsen av Stiftelsen VI

Kjell Inge Røkke og Aker tar initiativ til å opprette Stiftelsen VI. Stiftelsen skal arbeide for at funksjonshemmede får like muligheter som funksjonsfriske til å prestere og leve fullverdige liv. Aker, Aker-eide selskaper og Kjell Inge Røkkes private selskap TRG har sammen forpliktet seg til å bidra med 125 millioner kroner de neste fem årene.

Klikk her for å lese pressemelding