menu

Om Aker

Selskapsstruktur

Industrielle investeringer
Aker BP
Aker BP er et uavhengig lete- og produksjonsselskap. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Les mer »
Aker Solutions
Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer tjenester, teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design Les mer »
Akastor
Akastor er et oljeservice investeringsselskap med en portefølje av selskaper. Selskapet har et fleksibelt mandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping. Les mer »
Kværner
Kværner er en spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gassindustrien. Les mer »
Ocean Yield
Ocean Yield leier ut skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet. Les mer »
Aker BioMarine
Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Les mer »