menu

Om Aker

Selskapsstruktur

Industrielle investeringer
Aker Horizons
Aker Horizons is a holding company with a portfolio of companies in the renewable energy and green technologies space. It has a flexible mandate to engage in active ownership to build leading companies in emerging industries, M&A and long-term value creation.

Les mer »
Aker BP
Aker BP er et lete- og produksjonsselskap. Målt i oljeproduksjon er Aker BP et av de ledende uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Les mer »
Aker Solutions
Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design, og vedlikehold-, modifikasjons- og servicetjenester offshore (MMO). Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design, og vedlikehold-, modifikasjons- og servicetjenester offshore. Les mer »
Akastor
Akastor er et oljeservice investeringsselskap med en portefølje av selskaper. Selskapet har et fleksibelt mandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping. Les mer »
Kværner
Kværner er en spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gass, samt forbybarindustrien. Les mer »
Ocean Yield
Ocean Yield leier ut skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet. Les mer »
Aker BioMarine
Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til kosttilskudd for forbrukere og dyrefôr. Les mer »
Aker Energy
Aker Energy eier 50 prosent av i oljefeltet Deepwater Tano Cape Three Points i Ghana. Les mer »
Cognite
Cognite er et industrielt softwareselskap som setter selskaper i olje- og gassindustrien og andre kapitalintensive næringer i stand til å forbedre driften gjennom effektiv innsamling og deling av data. Les mer »