menu

Om Aker

Visjon og verdier

Verdier fremmer prestasjoner

Våre verdier

Aker ASAs visjon og kjerneverdier har til hensikt å dyrke og fremme en bedriftskultur hvor menneskene som bygger den vil prestere og levere gode resultater på en ansvarlig måte.

Aker ASA var frem til våren 2009 konsernspissen i et industrikonglomerat av selskaper. Senere er rollen som egenkapitalinvestor videreutviklet. Aker er i dag et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap. Formålet er å bygge merverdier for aksjeeierne, selskapene og samfunnet.

Aker ASA har definert en visjon og et verdigrunnlag som tydeligere får frem retningen og særpreget til det industrielle investeringsselskapet Aker. Vi har med oss Akers industritradisjoner og stolte historie siden etableringen i 1841, og vi ønsker å tydeliggjøre organisasjonens identitet og fremtidsmål.

Visjonen er stolt eierskap . Det er to forpliktede ord som forteller hvilket inntrykk Aker strekker seg mot til inspirasjon for ansatte, medaksjonærer, samarbeidspartnere og andre.

Våre ansatte skal oppleve at vi bidrar til industriutvikling og tar samfunnsansvar. Som aktiv eier vil Aker arbeide for å videreutvikle veldrevne, operative selskaper som tilbyr produkter og tjenester på en miljøvennlig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Aker ønsker å være en profesjonell og kunnskapsrik eier som selskapenes ansatte er solte av å være en del av.

Aker vil forsterke virksomheter. Dette skal bygge merverdier i selskaper som har Aker som førende eier. På denne måten skapes et grunnlag for langsiktig, god avkastning. Dette gjelder både for Akers aksjeeiere og medaksjonærer i selskaper som har Aker som en betydelig eier.

Aker har tradisjoner for å samarbeide med de beste – enten det gjelder kunder, leverandører, partnere eller rådgivere. Sammen skal vi gjøre hverandre bedre. I sum ønsker vi at Aker skal være en viktig og åpen samfunnsbygger.

Dette viser at Aker sikter høyt. Samtidig erkjenner vi at vi på flere områder har et stykke frem for å nå våre ambisjoner, og vi har noe å strekke oss mot. Akers verdigrunnlag skal hjelpe oss på veien.

De fire verdiene er resultatorientert, mulighetsorientert, kunnskapsorientert og samarbeidsorientert . Verdiene brukes som støtte for daglige prioriteringer og beslutninger.