menu

Samfunnsansvar

Code of conduct

Akers bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker. Akers retningslinjer er samlet i selskapets Code of Conduct.

Code of Conduct inneholder etiske retningslinjer for ansatte og samarbeidspartnere, samt prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold.

Aker forventer at våre medarbeidere kjenner og etterlever de etiske retningslinjene. Oppførsel på tvers av dette verdigrunnlaget vil få, og har også fått, følger for ansatte.

Klikk på ikonet under for å se Aker ASA's code of conduct:

Aker ASA Code of Conduct.pdf

Last ned: