menu

Samfunnsansvar

C4IR, et globalt teknologisenter for et sunnere hav og miljø

I september 2019 lanserte Aker-konsernet og World Economic Forum (WEF) opprettelsen av et globalt teknologisenter for havet. Målet er å ta i bruk ny teknologi for å bevare verdenshavet og redusere industriens miljømessige fotavtrykk. Gjennom offentlig-privat samarbeid skal senteret utvikle løsninger for en bærekraftig og lønnsom havøkonomi.

Det norske teknologisenteret blir en del av WEFs globale nettverk for den fjerde industrielle revolusjonen («Center for the Fourth Industrial Revolution», C4IR) der teknologi og digitalisering skal løse viktige samfunnsoppgaver.

Støtter havinitiativ med 11 millioner dollar

I oktober 2019 kunngjorde Aker-selskaper, REV Ocean og Kjell Inge Røkkes privateide selskap, TRG, at de til sammen gir 11 millioner dollar til tre initiativ i arbeidet deres for et sunnere hav. Seks millioner dollar går til å støtte teknologisenteret C4IR, tre millioner dollar gis til til Ocean Data Foundations’ nylig lanserte den globale kunnskapsplattformen Ocean Data Platform , mens to millioner av støtten gis til Plastic REVolution sitt arbeid med bekjempelse av plast. Aker-selskapene som er en del av samarbeidet består av Aker ASA, Aker Solutions, Aker BP, Aker Energy, Kværner, Aker BioMarine og Cognite.