menu

Samfunnsansvar

VI tar tak i en samfunnsutfordring

Stiftelsen VI ble etablert høsten 2018, og arbeider for at funksjonshemmede skal få like muligheter til å prestere som funksjonsfriske.

Funksjonshemmede er en viktig samfunnsressurs. Virkeligheten i dag er at mange funksjonshemmede har nedsatt livskvalitet, dårligere helse og mer isolasjon enn   funksjonsfriske. Funksjonshemmede har også mindre tilgang til ressurser for å utøve fysisk aktivitet og andre interesser.

I Norge er det registrert 605 000 personer som har en  funksjonshemming. Det er så mange som en av ni innbyggere. Fakta fra SSBs Levekårsundersøkelser og ande studier viser at det er store skjevheter mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede. Stiftelsen VI tar tak i denne utfordringen.  Alle tiltak og initiativ sikter seg inn på å  utvikle kunnskap og kompetanse som  skal komme alle til gode.

Kjell Inge Røkkes private selskap TRG,  finansierer stiftelsens grunnkapital på 25 millioner kroner, og dekker i tillegg alle kostnader knyttet til stiftelsens administrasjon og drift. Aker og ni Aker-eide selskaper går inn med 10 millioner kroner hver til tiltak og aktiviteter for funksjonshemmede over en periode på fem år, totalt 100 millioner
kroner. De første VI-bedriftene er Aker, Aker BioMarine, Aker BP, Aker Energy, Aker Solutions, Akastor, Cognite, FP Eiendom, Kværner og Ocean Yield. Nye eksterne bedrifter er på vei inn og ved utgangen av 2018 var advokatfirmaet Bahr og konsulentselskapet McKinsey en del av samarbeidet. Det arbeides videre med å rekruttere nye VI-bedrifter. Stiftelsens første prosjekt gjennomføres i samarbeid med Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund.

Sammen med Norges Skiforbund og Kulturdepartementet har Stiftelsen VI lagt grunnlaget for historiens første vinter-VM for paralympiske skigrener på Lillehammer i februar 2021. Mesterskapet er tildelt av det internasjonale paralympiske organet IPC.

Klikk her for å lese mer om Stiftelsen VI .